Diensten

  1. 23-02 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 01-03 10:00 WaZ ds. D. Fisser (Amsterdam)
  3. 01-03 10:00 VK Ds. K. Bras, Haarlem
  4. 08-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  5. 15-03 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Verzoek Velsen-Noord

De Protestantse gemeente Velsen-Noord heeft bij de classis een verzoek ingediend om samen te gaan met een aanpalende gemeente. Zij hebben daarbij hun oog laten vallen op de Protestantse gemeente Beverwijk. Reden van dit verzoek is dat het aantal kerkenraadsleden en vrijwilligers in Velsen-Noord te klein is geworden om de organisatie van hun gemeente te kunnen waarborgen. Onze kerkenraad heeft zich unaniem uitgesproken om verder te onderzoeken of samen gaan van deze twee gemeenten mogelijk is.

PKN Nederland