top of page

Onze diensten

De Vredevorstkerk is sinds november 2021voorzien van twee camera's waar we de dienst zo goed mogelijk mee proberen vast te leggen.

De Dorpskerk van Wijk aan zee kan worden meebeleefd via de audio.

Zo kunt u zich op deze manier ook thuis verbonden voelen!

Vieren en gedenken

doop.jpg

Dopen

Als teken van het nieuwe leven door Jezus Messias, worden in de gemeente mensen gedoopt. Dat kunnen volwassenen zijn die zich na een periode van voorbereiding laten dopen. En het kunnen pasgeboren kinderen zijn voor wie de ouders de doop wensen. Als u de doop voor uzelf overweegt, als u uw kind wilt laten dopen of vragen heeft die te maken hebben met de doop neemt u dan contact op met de predikant: ds. Arrie van Nierop.

Trouwen

Als u wilt gaan trouwen, of een andere vorm van partnerschap formeel vast wilt leggen, dan is er de mogelijkheid om dat in een speciale dienst te laten bevestigen.
Wij geloven dat de God van de Bijbel mensen aan elkaar geeft en hen zegent. Een trouwdienst is een moment om dat te benoemen en te vieren; de zegen wordt uitgesproken over de gezamenlijke weg van deze twee mensen.
Wij staan als gemeente open voor de zegening van iedere liefdesrelatie. Neemt u in een vroeg stadium contact op met de predikant ds. Arrie van Nierop

trouwen.jpg
rouwen.jpg
in_memoriam.jpg

Uitvaart

Het kan zijn dat u als nabestaanden prijs stelt op een dienst van gedachtenis en afscheid. Wanneer een geliefde van u is overleden, neemt u dan in een vroeg stadium contact op met de pastoraal werker of de predikant (vóórdat datum en tijdstip van de uitvaart zijn vastgelegd). 
De pastor/predikant zal in een voorbereidend gesprek met u de inhoud en de vorm van de dienst bespreken. Het is mogelijk om een kerkdienst in een van onze kerkgebouwen te houden of te kiezen voor een bijeenkomst in de aula van een uitvaartcentrum. Voor een afspraak of bij vragen in de breedste zin van het woord kunt u terecht bij: ds. Arrie van Nierop

De komende diensten

Er zijn vieringen in Beverwijk en in Wijk aan Zee, hieronder staat alles op een rijtje. 

bottom of page