Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 25-08 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 25-08 10:00 WaZ drs. J. de Wildt en drs. M. Lindeman
  3. 01-09 10:00 WaZ ds. Sytze de Vries (Schalkwijk)
  4. 01-09 10:00 VK Ds. E. Plaisier (Uitgeest)
  5. 08-09 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Vergoeding begrafenisdienst

De kerkenraad heeft 5 februari ingestemd met het voorstel van de kerkrentmeesters om begrafenissen vanuit onze kerken die niet geleid worden door één van onze pastores, niet langer financieel te vergoeden.

Nu wij als Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee sinds de zomer van 2017 weer beschikken over twee pastores is het niet meer dan logisch dat zij diensten die vanuit onze gemeente worden gehouden leiden. Willen gemeenteleden een andere voorganger bij een begrafenis dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling met de betreffende voorganger. Afgelopen tijd zijn over deze kwestie misverstanden ontstaan. Met gesprekken met betrokkenen en een brief hoopt de kerkenraad dat deze misverstanden zijn opgelost. Deze mededeling is 13 februari op onze website http://www.pknbeverwijk.nl/ gepubliceerd en geldt vanaf die datum.

PKN Nederland