Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Vergoeding begrafenisdienst

De kerkenraad heeft 5 februari ingestemd met het voorstel van de kerkrentmeesters om begrafenissen vanuit onze kerken die niet geleid worden door één van onze pastores, niet langer financieel te vergoeden.

Nu wij als Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee sinds de zomer van 2017 weer beschikken over twee pastores is het niet meer dan logisch dat zij diensten die vanuit onze gemeente worden gehouden leiden. Willen gemeenteleden een andere voorganger bij een begrafenis dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling met de betreffende voorganger. Afgelopen tijd zijn over deze kwestie misverstanden ontstaan. Met gesprekken met betrokkenen en een brief hoopt de kerkenraad dat deze misverstanden zijn opgelost. Deze mededeling is 13 februari op onze website https://www.pknbeverwijk.nl/ gepubliceerd en geldt vanaf die datum.

PKN Nederland