Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Uit een gespreksgroep

Zoals ik in het vorige kerkblad al had vermeld vinden er in onze kerk een groot aantal activiteiten plaats om met geloof en verdieping bezig te zijn. Wij hebben naast verschillende op zich los staande activiteiten zoals bijvoorbeeld een filmbespreking ook diverse gespreksgroepen. Deze zijn  op verschillende leeftijden gericht en kennen een grote variatie aan thema’s. Afgelopen keer heb ik over de ouderengespreksgroep verteld en deze keer wil ik iets meer vertellen over de meditatiegroep. Meditatie betekent stil zijn voor God en aandacht geven aan het hier en nu. Jezus trok zich regelmatig terug om in de intimiteit van de stilte en de eenzaamheid met God alleen te zijn. In een maatschappij waarin wij door onze verantwoordelijkheden en bezigheden worden opgeslokt is het goed, om even op adem te komen en de adem van God die ons doorstroomt weer te gaan voelen. Wij komen om de week op woensdagavond bij elkaar om één uur met elkaar te mediteren. Wij beginnen met aandacht voor de ademhaling en de verschillende onderdelen van ons lichaam. Vervolgens luisteren wij naar een (bijbel)tekst of een gebed om daarna 40 minuten stil te zijn. De stilte wordt afgerond met geestelijke muziek. Aan het eind geven wij elkaar de hand om de zegen te ontvangen. De meditatie, die in huiskamers plaatsvindt, wordt door de deelnemers als zeer prettig ervaren. Voel jij je aangesproken? Jij bent van harte welkom.

ds. Stepan Kurtzahn

PKN Nederland