Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Rondom de Diensten

Er staat weer heel wat op het programma, wat betreft kerkdiensten.

De eerste bijzondere dienst, waar ik de aandacht op wil vestigen is de dienst op 25 oktober, ’s middags om 14.30 uur. Dat is de aangepaste gezinsdienst, waar-in we het Avondmaal zullen vieren. Het is een dienst van Breken en Delen. Maar ook van verkondiging en ontmoeting. We zullen aan een lange tafel zitten, en horen over de heer van de wijngaard, die ’s morgens vroeg om werknemers gaat, ’s middags weer en laat op de middag ook nog. Bij de betaling krijgen ze allemaal hetzelfde. Daar zijn de werkers van het eerste uur het niet mee eens, maar de heer doet wat hij wil. Wat zou dat toch betekenen, dat iemand, die maar een uur werkt, hetzelfde verdient als iemand die een hele dag gewerkt heeft? Allen zijn voor deze dienst van harte uitgenodigd. Er is brood des levens en wijn van het koninkrijk meer dan genoeg.

De tweede bijzondere dienst, waarover ik wat wil schrijven is de gedachtenisdienst. We vierden die altijd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar sinds een paar jaar is er voor het gedenken veel aandacht op radio, t.v., in kranten en tijd-schriften. Dat gebeurt allemaal rond de eerste dagen van november, 1 november is het Allerheiligen, 2 november is het Allerzielen. In die sfeer van gedenken willen ook wij ons aansluiten bij het ge-denken van onze geliefde gestorvenen. De voorbereiding van deze dienst is in volle gang. Er zal bijzondere muzikale medewerking zijn door een groepje ac-cordeonisten. Dat zal heel mooi en sfeervol zijn, ik heb het zelf gehoord. Hoe de dienst verder zal verlopen moet nog duidelijk worden, maar we zullen zeker mooie liederen zingen. En natuurlijk is er ruimte voor iedereen om een kaars aan te steken, want ook het licht van wie in ons hart zijn, mag schijnen samen met het Licht van Christus over ons allen.

De derde bijzondere dienst is de Avond-maalsdienst op de woensdagmiddag. Het is al een jaar of wat geleden, dat we besloten hebben om op Witte Donderdag en op de dankdag voor gewas en arbeid ’s middags om 14.30 uur een dienst te hebben, want er zijn nogal wat mensen in onze gemeente die ’s morgens niet naar de kerk kunnen komen. Maar het is een dienst voor de hele gemeente, dus iedereen is welkom.

Dit jaar lukt het niet om op de dankdag een dienst te organiseren. Daarom zal het een week later zijn, op 11 november. Na de dienst is er ruim gelegenheid voor ontmoeting, goed verzorgd door onze koster.

Allemaal hartelijk welkom in al deze diensten.

Tot ziens,
Greet Bijl

PKN Nederland