Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Pastoralia - Drie dagen voor Pasen

De Paasdagen naderen. Voor velen het hoogtepunt van de geloofsbeleving. Ingetogen voorafgaand aan het grote feest van de overwinning van de dood op het leven. Ondanks wat voor ogen is. Toch blijven geloven, dat de dood het laatste woord niet heeft, maar God, die een God van levenden is, naar het woord van Jezus.

In de Stille week leven we daar naar toe. Op Witte Donderdag is er ’s middags om half drie weer een dienst, waarin we het Avondmaal vieren. Het is op dat tijdstip om het mensen mogelijk te maken een dienst mee te maken, die gewoonlijk niet ’s morgens of ’s avonds naar de kerk kunnen komen. Maar het is een dienst voor de hele gemeente, iedereen is welkom. Ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Tijdens deze viering zitten we de gehele dienst rondom de door Arjan gedekte tafel. Het brood zal met symbolen worden gerangschikt op het bord. Dat gebeurt altijd, maar je ziet het eigenlijk pas goed, als je er op gewezen wordt. Ook het Avondmaalsstel, dat gebruikt wordt, gaat op toerbeurt. Arjan houdt precies bij wanneer welk Avondmaalsstel wordt gebruikt. Wie daarop let, ziet het en ziet er in hoe zorgvuldig met deze dingen wordt omgegaan.

Het is een complete dienst, maar de overdenking is kort. We zingen bekende liederen, zeker op deze dag van bezinning op de overgave van Jezus.

Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting.

Als u vervoer per rolstoelbus nodig hebt, kunt u zich wenden tot Bertil v.d. Berg, zijn telefoonnummer is: 211898
Voor gewoon vervoer kunt u naar Kees Brinkman bellen, zijn telefoonnummer is: 246913.

 

Op de avond van Witte Donderdag is er om 19.00 uur ook een Avondmaalsviering, daarin zal ds. C. Schakel uit Amsterdam voorgaan.
Op de avond van Goede Vrijdag komen we weer om 19.00 uur bij elkaar voor een sobere dienst.
En op de avond van Stille Zaterdag verwelkomen we de Paasnacht om 22.00 uur.
Dan zal het Paaslicht weer over ons allen schijnen. Iets om je op te verheugen.

Nu zijn we nog volop in de 40-dagentijd, maar het wordt Pasen.

Gezegende dagen toegewenst.

 

Greet Bijl.

PKN Nederland