Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

OPROEP - Actie Kerkbalans

De belangrijkste bron van inkomsten van de kerk zijn de bijdragen die via Actie Kerkbalans binnen komen en de opbrengsten van het vermogen rendement. Daarom is Actie Kerkbalans een zeer belangrijk onderdeel van de kerkactiviteiten om de kerk te kunnen laten voortbestaan. Deze actie is 1 x per jaar. De voorbereidingen starten in september en als de toegezegde bedragen in februari zijn ingevoerd, is de actie beëindigd.

Voor welke werkzaamheden zoeken wij hulp?
* Opstellen van verschillende brieven
* E-mailadressen invoeren en sorteren
* Ontwerpen foldermateriaal
* Sorteren enveloppen in wijken
* Verspreiden enveloppen
* Ophalen enveloppen
* (eventueel) Invoeren toezeggingen

Wie zoeken wij?
* mensen die bereid zijn, deze tijdelijk actie in een team mee op te pakken

Hoeveel werk is het?
* In de aanloop naar de actie, ongeveer 10 uur p.m.
* In januari, tijdens de uitvoering van de actie ongeveer 4 dagen

Archief uitzoeken (tijdelijke klus)

In de Grote Kerk ligt nog altijd veel archiefmateriaal. Omdat deze kerk verhuurd wordt aan derden, moet het archief verhuisd worden naar de Vredevorstkerk.

Wat zijn de werkzaamheden?
* Uitzoeken van het materiaal
* Het te bewaren (volgens regels) materiaal, verhuizen naar Vredevorstkerk

Wie zoeken wij?
* Mensen die dit leuk vinden en die wat hebben met ordenen, uitzoeken en historisch materiaal. Er zijn verder geen specifieke eisen.

Hoeveel werk is?
* Afhankelijk van aantal mensen die dit oppakken. Het is een tijdelijke klus, dus AF = AF.

Aanmelden bij de Kerkrentmeesters of via kerkrentmeesters@pknbeverwijk.nl

PKN Nederland