Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Laatste bericht van de werkgroep over de diensten op 22 september in de Grote Kerk en 29 september in de Vredevorstkerk

Als werkgroep mogen wij terugkijken op twee hele mooie kerkdiensten. Zo was het ook onze bedoeling. Dat de voorbereiding wel wat voeten in de aarde  heeft gehad, hebt  u kunnen lezen in de vorige Samenklanken. Wij willen u gemeenteleden hartelijk bedanken dat u ons het vertrouwen hebt gegeven om de juiste vorm te vinden. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk naar  mensen te luisteren  en om wat zij zeiden vervolgens vorm te geven in de GK “open voor u”, de laatste zondagse eredienst en “een nieuw begin”. Onze inzet is geweest niet over de hoofden heen twee kerkdiensten inhoud te geven maar aan te sluiten bij wat er leeft. We hopen dat u ook de diensten als waardig en heilzaam hebt ervaren.

Grote Kerk

In de GK moest het een waardig afscheid worden.

Op 22 september stond de GK te stralen in haar volle glorie. De hoofdingang open, de kroonluchters aan, klokken die luiden. Er stond een prachtig liturgisch bloemstuk  gemaakt door Froukje Post. Froukje laat ons de brug zien die wij kunnen nemen naar de overkant, een brug geeft veiligheid. Maar de brug heeft ook hobbels en stekels, die we in vertrouwen moeten nemen om veilig aan de overkant te komen. Er staan schotels bij met vier kleuren bloemen, zij vertegenwoordigen de vier kerkgebouwen. Aan de andere kant zijn de kleuren gemengd, als symbool voor de PGB die openstaat voor een nieuwe tijd die bloeiend en vruchtbaar mag zijn.

Een indrukwekkend en emotioneel moment was het toen wij de attributen zoals het  tafelzilver, het doopvont, de bijbel en de paaskaars de kerk uitdroegen en u spontaan ging staan en dit met grote eerbied gade sloeg.

Na de zegen

Jan Boudesteijn nam de gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken die zich ingezet hebben voor de GK. Sommigen doen dat al heel lang. In het bijzonder werden vier mensen genoemd die al heel lang actief zijn in de kerkenraad en  betrokken zijn bij allerlei andere belangrijke taken in de GK. Deze vier mensen werden in het zonnetje gezet met een onderscheiding van de Protestantse Kerk Nederland. Voor Piet Kelder en Bertil van den Berg was er een zilveren draaginsigne met een oorkonde. Omdat Bertil op vakantie was, zal hem de insigne later overhandigd worden. Hans Storm en Wim van Leeuwen kregen een bronzen draaginsigne  met oorkonde. Piet Kelder heeft officieel 31 jaar gewerkt als vrijwilliger, maar waarschijnlijk nog veel langer. Een rondleiding van Piet door de kerk zou een half uur moeten duren, 'maar neem je pakje brood maar mee ' aldus Jan Boudesteijn. Hans Storm heeft zich officieel 21 jaar als vrijwilliger ingezet. Hij heeft zich o.a. bezig gehouden met de restauratie van de rouwborden. Een ongelooflijk project van 10 jaar. Het resultaat is een unieke collectie in Nederland.

Wim van Leeuwen heeft officieel 13 jaar zich ingezet als vrijwilliger. Wim is voorzitter geweest van de centrale kerkenraad. De kerk heeft o.a. gebruik gemaakt van zijn kennis van techniek en  Wim heeft zich ook bezig gehouden met het opschonen van het archief.

29 september “Een nieuw begin” in de Vredevorstkerk

De vlag wappert buiten in het zonlicht en de klokken luiden. Binnen voelt het voor sommige toch een beetje anders dan anders. “Een nieuw begin” ds. Bert Appers uit Castricum gaat voor in deze dienst.

Voor in de kerk hangt een grote foto van de GK op  canvas.  De werkgroep heeft er voor gekozen om een foto te laten maken van het  liturgisch gedeelte van de GK.

Christine ten Hove,  voorzitter van de kerkenraad, houdt een welkomstwoord.

Christine verwoordde o.a. dat de werkgroep het toepasselijk vond om een foto van de GK op te hangen omdat er geen andere herinneringen meegenomen kunnen worden. Ze zouden niet tot hun recht komen in de VK. De kerkenraad heeft dit voorstel overgenomen en goedgekeurd.

Christine gaf aan dat de foto een symbolisch gebaar is, een mooie herinnering aan de GK waar eeuwenlang gekerkt is. Het is een handreiking naar het verleden.

Mooie herinneringen aan vroeger mogen we koesteren... en kunnen ons inspireren om nieuwe wegen te bewandelen.

Tijdens het zingen van het lied “Licht dat ons aanstoot in de morgen”, draagt Jan Kramer de brandende paaskaars van de GK binnen. Met deze kaars wordt de paaskaars van de VK aangestoken.

Een stem zegt: Het Licht van de Eeuwige. Met het licht van de GK wordt het licht overgedragen aan het licht van de VK. God schenkt ons een nieuw begin.

Roelien Brinkman zingt voor ons een paar prachtige liederen. Licht dat ons aanstoot in de morgen, Ouverture ( uit: The Yong Messiah, Tom Parker), Sanctuary of the Heart en Zoals ik ben kom ik nabij.

Opnieuw is er een liturgisch bloemstuk gemaakt door Froukje. Op de achtergrond is de brug vol hobbels en stekels nog aanwezig. We hebben de brug wel genomen maar hij is nog niet verdwenen. Op de voorgrond staat een kleurrijk bloemstuk. Dit verbeeld een bonte stoet van gelovigen, veel verschillen maar toch één. De kleur rood in de rozen is gebruikt en staat voor de liefde, de kleur van vuur en van de Heilige Geest.

Voor de verdere inhoud van de dienst verwijs ik u naar het artikel van ds. Bert Appers, “Een terugblik”.

Woord namens de Classis

Op 22 september sprak namens de Classis Haarlem Ds. Sietse van Kammen en op 29 september was dat de heer H. Paap. Zij wensen ons vanuit de classicale vergadering van Haarlem vrede en alle goeds toe, hopen en bidden om vertrouwen om op deze plaats gezamenlijk één gemeente te vormen.

Tijdens de koffie met een  petitfour wordt er in een prettige sfeer nagepraat.

Namens de werkgroep;

Heleen Boudesteijn

PKN Nederland