Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

LEDENSTATISTIEK 1 JANUARI 2015

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is geworden meld ik voor de geïnteresseerden de stand van zaken bij onze ledenadministratie, zoals die door Nelleke Mak van het Kerkelijk Bureau wordt bijgehouden.

Op 1 januari 2015 hadden wij 911 geregistreerde leden in de PGB. Dat zijn 483 belijdende leden, 278 doopleden en 150 overige leden (die ongedoopt of mee geregistreerd zijn of blijk gegeven hebben van hun verbondenheid met de kerk in Beverwijk). In één jaar tijd hebben we 76 leden verloren (8,3 %), veel door overlijden, een deel door opzegging van het lidmaatschap en een deel door verhuizing naar elders. Er waren op 1 januari 391 mannen en 520 vrouwen ingeschreven. Dat we een relatief oude gemeente zijn blijkt wel uit het feit dat 647 leden (71 %) 51 jaar of ouder zijn. De grootste groep is die van de 71 tot 80 jarigen, namelijk 190 leden.

Tenslotte een verzoek. Wilt u alle veranderingen in de ledenstand, zoals geboorten, huwelijken, verhuizingen en overlijdens melden of laten melden bij Nelleke Mak, zodat wij een goed overzicht kunnen houden van ons ledenbestand.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Kees Baijense

PKN Nederland