Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Kindernevendienst

Dag allemaal,

Bij deze informeren wij u graag over het wel en wee in de kindernevendienst.

Na een stop maken we inmiddels geruime tijd (opnieuw) gebruik van het blad kind op zondag en het daarbij behorende tijdschrift kleur in de kerk. Dit biedt werkbladen bij de verhalen. Nadat de kinderen het verhaal hebben gehoord volgt er een verwerking. Dit kan een gesprek zijn, een spel, iets knutselen of een combinatie van alles. Tot aan de zomervakantie gaan we aan de slag met verhalen uit Numeri. Verhalen over het volk van Israël dat onderweg is van Egypte naar het beloofde land. 26 juni Numeri 21:4-9 over slangen.  Er is geen kindernevendienst in de zomervakantie van 17 juli t/m 28 augustus. Zondag 10 juli is de laatste KND voor de vakantie. We hopen iedereen dan weer te zien op zondag 4 September.

In het nieuwe seizoen willen we voor alle kinderen en aansluitend voor alle ouders/ verzorgers / opa’s oma’s  een “start” activiteit organiseren. We denken aan een kampvuur, speurtocht …of tja misschien heb jij, je ouders opa of oma een leuk idee. Laat het ons weten!!

Verder sparen we na de zomervakantie nog enkele maanden verder voor de Clini Clowns . De flessenactie was een groot succes. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Een aantal kinderen van de KND zijn/ waren zeer begaan met een ernstig ziek klasgenootje. Zij wilden graag iets voor zieke kinderen doen. Toen we het collectedoel met de kinderen bespraken kwam het zo tot de Clini Clowns. Helaas bereikte ons begin Juni  het intens verdrietige bericht dat dit meisje is overleden.

Later in het seizoen willen we naast een nieuw collectedoel Rainbow de Duif introduceren. Dit is een gezamenlijk initiatief van Kerk in Actie en Kind op Zondag. Rainbow vliegt de wereld rond, op zoek naar plaatsen waar mensen gelukkig kunnen zijn. En ze bedenkt samen met de kinderen wat er gedaan kan worden om meer van zulke plaatsen te laten ontstaan. Rainbow heeft een eigen website waar u alvast een kijkje kan nemen www.kerkinactie.nl/kids In de kindernevendienst zal de duif vooral een rol spelen in de projecten voor Advent en Kerst en de Veertigdagentijd en Pasen. Ze laat de kinderen dan dingen zien uit de wereld om ons heen, waarbij een verbinding gelegd wordt met de Bijbelverhalen die we met de kinderen lezen.

Maar zover is het nog niet. Nu eerst de zomer. We wensen u alle goeds !

Hartelijke Groet,

Arjan van Rijn, Froukje Post, Erlinde van Straten, Charlotte Dimassie, Danny v.d. Stel, Rik v.d Zee en Ingrid Bax (leiding KND Beverwijk)

PKN Nederland