Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

De Synode bezint zich op stappen, die genomen moeten worden in een veranderende kerk.

Door de eeuwen heen hebben er wel meer veranderingen plaatsgevonden op kerkelijk gebied.
We geloven dat God aan de gemeente gaven geeft, die nodig zijn om kerk van Christus te zijn.
In de nota "Kerk 2025" worden de veranderingen beschreven.

Daarin wordt voorgesteld hoe de Protestantse, zowel landelijk als regionaal en plaatselijk de toekomst tegemoet treedt.
Als plaatselijke gemeente zijn wij geroepen om geloofwaardig kerk te zijn en gehoor te geven aan de roeping, waarmee God ons roept. Alles wat we verder in de kerk doen zal daar dienstbaar aan moeten zijn.

Bovenstaande woorden zijn ontleend aan de brief, die de scriba van de Generale Synode, dr. Arjan Plaisier, eind mei j.l. aan de kerkenraden schreef. Dr. Arjan Plaisier heeft acht jaar de taak van scriba bij de Generale Synode vervuld en heeft deze periode nu afgesloten.

Wilt u meer weten over het rapport en de inhoud daarvan, dan kunt u de nota Kerk 2025 vinden op de PKN-website of bestellen in Utrecht bij het landelijk centrum bij de PKN webshop.

Met vriendelijk groet,

D. Fekkes-Sikma

PKN Nederland