Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Hemelvaartdienst op de dorpsweide Wijk aan Zee

Een nieuwe wereld is het thema van de open tentdienst op Hemelvaartsdag in Wijk aan Zee. Durf te dromen, te hopen en te doen zijn korte gedachtes die daarbij worden verwoord en met muziek omlijst. Sinds drie maanden wordt deze bijzondere dienst door katholieke en protestantse medewerkers voorbereid en het belooft een grote en mooie dienst te worden: pastor Nico Smit en ikzelf zullen de voorgangers zijn, diverse parochianen en gemeenteleden zullen hun medewerking verlenen net als de gezamenlijke kerkkoren van Wijk aan Zee en een muziekkorps van het Leger des Heils. Er zal een lichtceremonie plaatsvinden en bekende liederen worden gezongen. Van harte welkom!

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland