Kerkradio

Om een kerkdienst te beluisteren klikt u op de volgende link:
directe uitzending vanuit  Wijk aan Zee
Kerkradio

Diensten

  1. 31-05 10:00 WaZ Slechts kerkradio
  2. 07-06 10:00 VK mw. ds. E. Plaisier
  3. 07-06 10:00 WaZ ds. S. de Vries
  4. 14-06 10:00 MK pastor F. van der Louw
  5. 21-06 10:00 VK ds. M. Visser

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gulle Gift

De Kerkrentmeesters ontvingen een gift van € 800,-- te besteden aan onderhoud van de kerk. Aangezien er in de Kerkenraadskamer een aantal ramen vervangen moet worden is besloten het geld hier aan uit te geven.

Onze hartelijke dank aan de gulle gever.

De Commissie van Kerkrentmeesters.

PKN Nederland