Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gulle Gift

De Kerkrentmeesters ontvingen een gift van € 800,-- te besteden aan onderhoud van de kerk. Aangezien er in de Kerkenraadskamer een aantal ramen vervangen moet worden is besloten het geld hier aan uit te geven.

Onze hartelijke dank aan de gulle gever.

De Commissie van Kerkrentmeesters.

PKN Nederland