Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gemeentevergadering op donderdag 5 juni 2014

We hebben een groepje enthousiaste mensen gevonden die bezig zijn met het beleidsplan 2014-2018. Ook in Guben zijn we met de toekomst van de kerk bezig geweest. De jongerenwerkers zijn bezig het jeugdwerk naar te komende jaren vorm te geven en ook de diakonie en de kerkrentmeesters hebben op dit gebied mooie dingen gedaan. Dat kunnen we niet allemaal behandelen. We moeten namelijk ook door de verplichte jaarrekeningen heen en weten hoe u denkt over 10 uur als permanente aanvangstijd van de zondagse eredienst. We willen wel een inkijkje geven hoe we er mee bezig zijn en ook op wat stellingen uw mening horen. We hopen weer dat u komt.

De agenda zal er ongeveer zo uit zien:

Opening

Ontwikkelingen in onze kerk

Jaarrekening 2013 van de diakonie

Jaarrekening 2013 van de kerkrentmeesters

Het jeugdwerk door Jakob Stolk

Uitleg over onze kerk op facebook

Guben en de kerk van morgen.

De kerk van de toekomst versus beleidsplan

Sluiting

We beginnen zoals gebruikelijk om 20:00 uur maar de kerk is om 19:30 uur open en dan staat de koffie al klaar. Nogmaals van harte uitgenodigd.

Namens de kerkenraad;

Christine ten Hove en Jan Kramer

PKN Nederland