Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gehoord uit de kerkenraad

Ondanks het zomerreces, een periode dat een kerkenraad, een moderamen en colleges en werkgroepen niet bij elkaar komen en even lekker genieten van iets anders dan de gewone, dagelijkse dingen, valt er toch het nodige aan kerkelijke zaken te melden. Laat ik gauw beginnen want we krijgen wel eens als kritiek dat we wat lang van stof zijn.

Afscheid Greet Bijl

Natuurlijk eerst maar eens een terugblik. Wat een fantastische bijeenkomsten zijn er georganiseerd rond het afscheid van Greet Bijl. De vrijdagavond 24 juni was met sketches, voordrachten, een quiz en veel muziek een prachtige avond en zondag 26 juni was een mooie kerkdienst, waarin op waardige wijze afscheid is genomen van Greet. En wanneer we ons in Heemskerk of Beverwijk ophouden kan het zomaar gebeuren dat we Greet langs zien fietsen op haar spiksplinternieuwe e-bike. Een ieder die meegewerkt heeft aan dit prachtige feest hartelijk dank.

ds. Otto Sondorp

Het contract met ds. Otto Sondorp loopt per 1 september 2016 af. In de kerkenraad is besloten om hem een verlenging van het contract aan te bieden voor een half jaar, waarbij het aantal uren wordt teruggebracht van 8 naar 6 uur per week.

Beroepingswerk Predikant

De tweede ronde is ingegaan voor de beroepingscommissie. Uit de evaluatie van de eerste ronde is het profiel van de te beroepen predikant wat aangepast en ook het beleidsplan heeft wat wijzigingen ondergaan. Wij wensen de beroepingscommissie veel succes met hun missie naar het zoeken van een passende predikant voor onze gemeente.

Velsen-Noord en Beverwijk

Er heeft weer een gesprek plaatsgevonden met een delegatie uit het moderamen van de Classis, Velsen Noord en Beverwijk om te bespreken wat er nodig is om tot een eventuele samenvoeging over te kunnen gaan. Er ligt een stuk met 21 stappen die genomen moeten worden, voordat dit kan gebeuren. In die stappen zitten een aantal keren dat de gemeente geïnformeerd en gehoord moet worden. We hebben afgesproken daar in oktober 2016 de eerste stappen in te gaan zetten. Wel lijkt het ons goed dat ds. Sylvia Neufeglise wat kennis komt maken in de gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee. We hebben daarom afgesproken dat Sylvia vanaf september enkele pastorale taken voor ons gaat verrichten.

Pastoraat

Wanneer er zaken zijn op pastoraal gebied in deze ambteloze periode kunt u dat voor Beverwijk melden bij Hanneke Kleijne en voor Wijk aan Zee bij Janke van Wieren. Graag aandacht voor het stukje hierover elders in deze samenklank.

Gespreksgroep

Weliswaar een ambteloze periode maar we hebben ds. Kick Bras bereidt gevonden een gespreksgroep te leiden. Hij doet dit met de bestaande groep eens per maand het komend seizoen. Het onderwerp is “de deugd”. U kent ze wel, de 7 deugden. Elke bijeenkomst wordt een van de deugden besproken aan de hand van een figuur uit de bijbel. Deze groep is vol dus u kunt zich daar niet meer voor aanmelden. Echter in het najaar gaat hij ook nog een drietal lezingen verzorgen waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In de volgende samenklank hierover meer.

Kunst in de kerkzaal

Met kunst is het net als met eten, je vindt het mooi of lekker of je vindt het lelijk en niet te eten. De kunst in de kerkzaal staat om die reden nogal eens ter discussie. In de kerkenraad is afgesproken dat er een werkgroepje moet komen die zich bezig gaat houden met de inrichting van de kerkzaal. In afwachting daarop heeft het moderamen besloten geen kunst in de kerkzaal te hangen.

Gemeentevergadering

Er is weer een gemeentevergadering gepland. Het is op 6 oktober a.s. in de Vredevorstkerk. Van harte uitgenodigd.

Vrijwilligersavond

O ja, we hebben ook een vrijwilligersavond gepland. Over de inhoud ga ik nog niets zeggen maar het gaat over “list en bedrog” en beloofd een boeiende avond te worden. Noteer in uw agenda donderdag 13 oktober vrijwilligersavond in de Vredevorstkerk.

Namens de kerkenraad,

Christine ten Hove en Jan Kramer

PKN Nederland