Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 07-03 10:00 MK Ds. M. Visser (Heemskerk)
  2. 14-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  3. 21-03 10:00 VK Ds. K. Bras, Haarlem
  4. 28-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gehoord uit de kerkenraad

In dit stukje ga ik het, denk ik, alleen over de Grote Kerk hebben. U komt er misschien niet meer zo vaak maar de Grote kerk is nog steeds van de Protestante Gemeente Beverwijk. En dus ontkomen we er niet aan om daar af en toe bij stil te staan.

Beroepingswerk hoef ik het niet over te hebben, de beroepingscommissie is volop aan de slag en, zoals Fred Gorter zegt, een broedende kip moet je niet storen. De benoemingscommissie die op zoek gaat naar een ouderenpastor is compleet dus die kan ook binnenkort van start. Daar valt dus ook niet veel over te melden. Tja wat wel leuk is om te melden is dat er al bijna 30 aanmeldingen zijn voor de lezingenreeks van Kick Bras over Marc Chagall. U weet wel, op dinsdag 8 maart, 22 maart en 5 april om 20 00 uur in de Vredevorstkerk. U kunt zich nog opgeven bij Jan Kramer, email kramer23@ziggo.nl 

Maar verder heb ik alleen nieuws uit de Grote Kerk.

De Grote Kerk

Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat we in de Grote Kerk onze laatste zondagse eredienst hebben gehouden. We hebben toen de stichting Grote Kerk, onder leiding van Jan Boudesteijn, opdracht gegeven het gebouw te verkopen en zolang dit nog niet is gebeurd, zo goed mogelijk te onderhouden. Hij is nog niet verkocht. De stichting BOEI, die zich bezig houdt met herbestemming van monumentale gebouwen heeft uitgebreid de mogelijkheden onderzocht en vastgesteld dat de kans op een koper gering tot nihil is. Zij hebben geadviseerd een breed draagvlak te zoeken binnen de gemeente Beverwijk om er activiteiten te ondernemen die de exploitatiekosten voor de kerk omlaag brengen en mogelijke kopers te interesseren. Om die reden is er deze maand een gesprek geweest tussen een delegatie van de stichting Grote kerk en een aantal ondernemers van Beverwijk en twee wethouders en Bert Kisjes. Een brainstormsessie hoe we de Grote Kerk weer nieuw leven kunnen inblazen.

Gemeentevergadering op donderdag 25 februari in de Vredevorstkerk

Daar willen we het dan ook op de gemeentevergadering over hebben. Over wat deze brainstormsessie heeft opgeleverd en wat de volgende stappen zijn. Jan Boudesteijn en Teun Jan Tabak van de stichting Grote kerk zijn aanwezig om het toe te lichten.

Daarnaast gaan we het op de gemeentevergadering ook hebben over de begroting 2016. Na de pauze willen we het vluchtelingenvraagstuk behandelen en wat dit betekent voor ons als persoon en als kerk. Van harte uitgenodigd, vanaf half acht is de kerk open en we beginnen om acht uur.

De paascyclus

Tijdens die laatste zondagse eredienst in september 2013 zeiden we tegen elkaar dat zolang de Grote kerk nog niet verkocht is, deze voor ons beschikbaar zou blijven voor rouw, trouw en bijzondere diensten. Bij bijzondere diensten dachten we toen aan de paascyclus, kerstavond of oudejaarsavond. Dat heeft de kerkenraad tot nu toe niet gedaan Dat is niet goed en daarom gaan we de paascyclus dit jaar in de Grote Kerk doen. Dat ziet er als volgt uit:

* Witte donderdag aanvang 18 30 uur. Voorganger ds. D v Arkel uit Castricum, organist Hans Kelder. We herdenken en houden hier het avondmaal.

* Goede vrijdag aanvang 20 00 uur. Dit is geen gewone kerkdienst zoals we die kennen. De organisatie is in handen van Bert Kisjes. Hij heeft me vertelt dat het lijden centraal staat en hij dit tot uitdrukking wil laten komen met delen van de Mattheus Passion. Hij vindt het fijn als er mensen van de kerk zijn want, zoals hij zegt, die zingen tenminste mee, en het is de bedoeling dat de koralen worden meegezongen.

* Paaszaterdag, aanvang 20 30 uur, voorganger ds. D.v Arkel uit Castricum , organist Ton Veltkamp. Dit is weer een dienst zoals u dat van ons gewend bent.

* De eerste paasdag is weer in de Vredevorstkerk.

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor deze diensten. Ook hopen we u te ontmoeten op de gemeentevergadering van 25 februari.

 

Namens de kerkenraad,

Christine ten Hove en Jan kramer 

PKN Nederland