Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gehoord uit de Kerkenraad

Esther
Wie kende het verhaal van Esther uit het oude testament? Misschien zijn er heel Bijbelvaste gemeenteleden maar als u het mij zou vragen, zou ik toch met een mond vol tanden staan. Gelukkig is het ons uitgelegd en zelfs uitgespeeld door de jeugd in de kerkdienst van 8 maart jl. Mooi om de jeugd zo bezig te zien, het enthousiasme spatte er van af. Mooi ook dat zij aan ons ouderen laten zien dat de bijbel vol met verhalen staat die nog steeds actueel zijn en ook voor ons nog levenslessen bevatten. Complimenten voor de leiding van het jeugdwerk, een hele klus maar een mooi resultaat.

Gemeente profiel en “oud hervormden”.
Interim predikant ds. Otto Sondorp heeft de afgelopen periode met een groot aantal kerkenraadsleden en gemeenteleden gesprekken gevoerd om op die manier een goed beeld te krijgen van onze gemeente. Ds. Otto Sondorp gaat ons helpen om duidelijk te krijgen welke wensen en verwachtingen er in de gemeente leven. Op 14 april a.s van 10 uur tot 12 uur vindt in de Vredevorstkerk een bijeenkomst plaats “oud hervormden”. Misschien denkt u bij het lezen van deze tekst, wat betekent dit? We praten toch niet meer over hervormden, gereformeerden en lutheranen. We zijn immers één kerkgemeenschap geworden. Maar is dat zo? Het is belangrijk dat een ieder zich thuis voelt in een kerkgemeenschap en zich welkom weet. Laten we daar open over zijn: dat is nog niet het geval . Samen met Sietze van Kammen en Otto Sondorp kunnen de oud-hervormden in gesprek gaan over de dingen die niet uitgesproken zijn en waar mensen last van hebben. Tenslotte moet je weten waar de pijn zit om de juiste therapie te kunnen inzetten om van die pijn af te komen. Een aantal mensen zijn hierover al benaderd, maar de kerkenraad nodigt u van harte uit als u er ook bij wilt zijn. Heleen Boudesteijn is de contactpersoon. Graag bij haar aanmelden, 06 45 08 62 43 of hc.boudesteijn@planet.nl

Uitvaart van een gemeentelid
Zoals u weet hebben we naast de ouderenpastor Greet Bijl, nog 3 vrijwilligers die een uitvaart kunnen begeleiden, Hanneke Kleijne-Mak, Lammert Dassen en Marcel Lindeman. Afgelopen oktober meldden we al, de kerk biedt, naar landelijke richtlijn voor een voorganger die een uitvaart begeleidt een vergoeding van € 195,00 euro. Echter we moeten vermelden dat het mogelijk is dat we meerkosten in rekening zullen brengen wanneer de totale kosten van de begeleiding boven deze vastgestelde vergoeding uitkomen. Wanneer u in deze interim-periode zelf een beroep wilt doen voor de begeleiding op een predikant buiten onze gemeente, betekent dit dat meerkosten (zoals reiskosten) in rekening gebracht worden.

Geloven en euthanasie
Er zijn twee bijeenkomsten gepland omtrent de geloofsvraag bij euthanasie. Ze vinden plaats op woensdag 25 maart om 14 uur en op donderdagavond 26 maart om 19 30 uur. Beide bijeenkomsten hebben hetzelfde programma en ze worden geleid door pastor Greet Bijl.

Mededelingen vanuit Wijk aan Zee
Dhr. van Leersum neemt met Pasen afscheid als organist van de Dorpskerk. Hij is dat langdurig geweest en er zal passend afscheid van hem worden genomen.

Grote Kerk
Op donderdag 12 maart gaan Christine ten Hove, Jan Boudesteijn en Jaap Bubberman naar de hoorzitting te Utrecht voor de mondeling behandeling van het bezwaarschrift .

Grote kerk en Pasen
En als we het dan toch over de Grote Kerk hebben zo vlak voor Pasen dan kan ik het niet laten een mededeling uit de nieuwsbrief van de mensenkerk van Bert Kisjes over te nemen. Het is niet voor niets dat Pasen jaarlijks in de agenda staat en dat je er zelfs een dag vrij voor krijgt. Bevrijd worden van lijden is een cruciaal moment in een leven. Elke cultuur doet dat op zijn manier. Het Mattheus verhaal van het lijden van Jezus en de muzikale bewerking daarvan door Bach vinden wij fantastische vormen om met dit thema bezig te zijn. We hebben gezocht naar een manier waarbij de actieve betrokkenheid voorop staat. Een soort van beleving. We willen bij de uitvoering mensen betrekken. We zijn nu nog op zoek naar zangers die kleine gelegenheidskoortjes willen vormen en die bereid en in staat zijn om in de tweede helft van de maand maart een paar keer te repeteren. De muzikale ondersteuning komt van het Mezrab Collectief, van organist Hans Kelder en van Rob van der Klooster op accordeon. Het Mattheusverhaal wordt niet alleen met tekst en muziek gespeeld maar ook visueel gemaakt door acteurs. Stella van Lieshout gaat dat vormgeven. We verwachten gezamenlijk zo’n 70 deelnemers. Dit wordt een gebeurtenis die je niet mag missen op vrijdag 3 april 20.00 uur. Algemene repetitie op maandag 30 maart en de generale op woensdag 1 april, beide vanaf 17.00 uur.

Coördinator inzamelen oud-papier
De kerkenraad vraagt zich af of er ook bij ons gemeenteleden zijn, die het inzamelen van oud-papier zouden willen coördineren. Door papier opnieuw te gebruiken, hoeven minder bomen te worden gekapt. Dit past bij ons streven om in de toekomst een Groene Kerk te worden. Met het geld willen wij de aanschaf van zonnepanelen bekostigen, zie https://www.pknbeverwijk.nl/vacatures

Vrijwilligersavond
Het staat waarschijnlijk al in uw agenda maar als dat niet het geval is, het is op 17 april.

 

Namens de kerkenraad,

Christine ten Hove en Jan Kramer

PKN Nederland