Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Gehoord en gezien in de kerk: Hoop en Verlangen

De kerstboom staat weer. De laatste jaren hebben we een kunstkerstboom. Hij komt bij mijn schoonmoeder vandaan, zij woont in een verzorgingstehuis en voor haar is de boom te groot geworden. Het is een prachtige boom met heel veel zijtakjes, bijna niet van echt te onderscheiden. Toch, hij ruikt niet. Nu is daar ook wel weer een oplossing voor door er dennenspray in te spuiten maar het blijft kunst ofwel onecht. Toch heeft het ook veel voordelen. Geen, of nauwelijks uitval van naalden tijdens de kerstdagen. De boom staat niet scheef. Niks te zagen om hem passend in de standaard te krijgen om er maar een paar te noemen. En natuurlijk, ik houd ook 30-40 euro in mijn portemonnee die ik voor een ander doel kan bestemmen.

Toch wordt er sinds de kunstkerstboom in huis is de wens geuit volgend jaar maar weer een echte boom te doen. Over wensen en verwachtingen gesproken in deze adventstijd.. Heeft u ook wensen voor volgend jaar? Wat hebben we als kerkenraad voor wensen uitgesproken voor 2016, laten we daar eens naar kijken.

1) Een nieuwe predikant voor onze gemeente. Op de website kunt u terug lezen wat we ons daarbij voorstellen in de profielschets, zie www.pknbeverwijk.nl kies Nieuws en Beroepen nieuwe predikant. In de kerkenraadsvergadering van 8 december is de beroepingscommissie geïnstalleerd en is Fred Gorter voorgesteld als voorzitter van de commissie. Ze kunnen nu van start gaan naar het zoeken naar een passende dominee voor onze gemeente.

2) Een pastor speciaal voor onze oudere gemeenteleden. In de komende maanden worden mensen gezocht voor de benoemingscommissie die onder leiding van ds. Otto Sondorp op zoek gaat naar de nieuwe ouderenpastor. Ook hier zullen we eerst een profiel opstellen en criteria vaststellen om tot een goede afspiegeling van gemeenteleden te komen.

3) Greet Bijl een huis waar ze blij van wordt. Een huis waar ze weer mee vooruit kan. Nu zit ze tijdelijk in de pastorie, het wachten is op een definitieve plek die er naar alle waarschijnlijkheid binnenkort voor haar is. We zijn heel blij met Ton Kleijne die dit proces begeleidt, en met de sjouwers uit de gemeente die meehelpen de spullen te verhuizen.

4) Een bestemming voor de Grote Kerk. Jan Boudesteijn heeft een plan geschreven en is in gesprek met wethouders van de burgerlijke gemeente, ondernemers uit Beverwijk, stichting BOEI en de mensenkerk van Bert Kisjes om gezamenlijk aan de toekomst van de Grote Kerk te werken. Het gebouw op te knappen, er activiteiten te ontwikkelen die de exploitatie dekkend maakt en maakt dat we de Grote kerk op termijn kunnen afstoten.

5) Een Paascyclus in de Grote Kerk, waarbij wij de donderdagavond en zaterdagavond verzorgen en vrijdagavond samen met de mensenkerk van Bert Kisjes. Omdat het mooi is om de verbinding te zoeken met mensen die op een andere wijze op zoek gaan naar de man uit Nazareth.

6) Ontmoetingsmomenten tussen gemeenteleden waardoor we elkaar beter leren kennen en beter leren waarderen, er zijn al enkele van deze bijeenkomsten geweest. En waardoor er een gemeenschap ontstaat in de dorpskerk in Wijk aan Zee en in de Vredevorstkerk in Beverwijk die het goed heeft met elkaar. Die het fijn vindt om elkaar te zien en te ontmoeten.

7) Geen oudejaarsavonddienst meer waardoor je uit je oliebollensfeer gehaald wordt. De laatste jaren was de belangstelling op deze avond zo laag dat er is besloten hiermee op te houden. Echter wel een oliebollentoernooi als sportief ontmoetingsmoment. Niet alleen met je eigen, bekende gemeenschap maar ook samen met andere geloofsgenoten.

8) Een nieuwe Eredienst commissie om onze toekomstige predikant bij de erediensten te ondersteunen en er voor zorgt dat themadienst, avondmaal, gezinsdienst, kindernevendienst, organist, pianist en gastpredikant, en wat nog meer. goed op elkaar afgestemd zijn.

9) Een kerk die leeft is niet alleen bezig met de organisatie maar vooral met de inhoud. Met verdieping van ons geloof en omzien naar elkaar. Dat betekent dat we zowel blij zijn met de breiclub op vrijdagmorgen, de jeugdactiviteiten van onze jongeren, de kerkdienst op zondagmorgen, , de kerstkaartenverkoop voor het goede doel, het nadenken hoe we een groene kerk kunnen zijn, en al die vrijwilligersactiviteiten waardoor een kerk licht gaat geven.

10) O ja, dan is er natuurlijk ook een financiële kant. Wij zijn blij dat Bert Piest de VVB administratie heeft overgenomen van Kees Baijense en wensen beiden veel succes met de overdracht en training. Dan kunnen we 2016 met een gerust hart inluiden, wetende dat ook dit jaar werkgroep kerkbalans heel veel werk heeft verzet om alle wensen mogelijk te maken.

En natuurlijk blijft er veel te wensen over. We blijven uitkijken naar een nieuwe scriba voor de kerkenraad en twee ouderling kerkrentmeesters om het college van kerkrentmeesters beter te ondersteunen. Vind u het leuk om acties uit te zetten, mensen met elkaar in contact te brengen, de voortgang in de gaten te houden en waar nodig mensen aan te moedigen om deel te nemen? Dan bent u van harte welkom om te reageren op deze vacatures.

Zo, dit zijn wat wensen voor het jaar 2016. Misschien kunt u er nog wel enkele aan toevoegen. We nodigen u uit om ze te uiten. Voor nu wensen we u gezegende kerstdagen en een inspirerend 2016.

Namens de kerkenraad,

Jan Kramer en Christine ten Hove

PKN Nederland