Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD: Terugblik Gemeenteavond van 01 oktober 2015

Op de gemeenteavond is verteld dat ds. Sietse van Kammen, zijn consulentschap wil beëindigen per december 2015. Door uitbreiding van activiteiten in zijn eigen gemeente, is ondersteuning van Beverwijk bij het beroepen van een nieuwe predikant helaas niet haalbaar. Ds. Otto Sondorp is gevraagd om deze taak over te nemen. De kerkenraad heeft het voornemen om zijn contract voor 0,25 fte te verlengen
tot 1 september 2016.

Aan de hand van een aantal scenario op gesteld door het college van kerkrentmeesters is door de kerkenraad een voorgenomen besluit genomen om een predikant voor 80% aan te stellen en een toekomstig kerkelijk werker voor 60%. Deze laatste voor een periode van 4 jaar. Dit voorgenomen besluit is goedgekeurd op de gemeenteavond van 1 oktober.

PKN Nederland