Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD: Hoe nu verder met de PGB??!!

We kunnen terug kijken op een mooi afscheid van Stephan Kurtzahn als dominee van onze kerk. Met veel inzet van vrijwilligers is het op 24 augustus in de Grote kerk een feestelijke en waardige afronding geworden van een predikantsperiode dat bijna 12 jaar heeft geduurd.

Nu gaan we een ambtsloze periode tegemoet, dat wil zeggen een periode dat er geen vaste predikant aan onze gemeente verbonden is. Nu zouden we heel snel op zoek kunnen gaan naar een nieuwe dominee. Dat willen we niet. We willen eerst een bezinningsperiode. We willen nadenken over wie wij zijn als gemeente. Waar de pijn zit, waar behoeftes liggen, wat we nodig hebben richting toekomst.

Hiervoor hebben we een interim predikant op het oog. U kent hem misschien wel, het is ds. Otto Sondorp. Hij heeft dit enkele jaren geleden ook gedaan in Heemskerk. De gemeente doorlichten zodat helder wordt wat nodig is. Hij heeft een vaste betrekking in Santpoort maar vanaf 1 december 2014 heeft hij nog 0,3 fte beschikbaar om onze gemeente te ondersteunen. U zult hem het komend jaar wel ontmoeten denk ik, op een gemeentevergadering, in een kerkdienst of in een persoonlijk gesprek.

Daarnaast is het gebruikelijk dat er in deze periode zonder vaste predikant een consulent wordt aangesteld. Wie dat wordt bepaald niet de gemeente maar het breed moderamen van de Classis. Deze consulent-predikant volgt het reilen en zeilen van onze protestante gemeente en ondersteund daar waar nodig. Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wie dit gaat worden.

Dit alles betekent dat er nog meer neer komt op de vrijwilligers. Daarom willen we alle coördinatoren van vrijwilligergroepjes op 24 september uitnodigen om van elkaar te weten te komen wat nodig is om de organisatie goed te laten functioneren.

Binnenkort zullen 4 kerkenraadsleden aftreden: Piet Bakker, Bert Veltkamp, Annie v.d. Stel en Regina v.d. Zee. Wij zijn blij met het werk en de inzet, waarmee zij onze gemeente jarenlang van dienst zijn geweest. We hopen in oktober afscheid van hen te kunnen nemen en de nieuwe kerkenraadsraadsleden aan u te kunnen voorstellen.

We zijn gelukkig met het feit dat Fred Gorter, Hanneke Kleijne en Mascha Hoogstede-Rasenberg hebben ingestemd om ouderling te worden. Heel belangrijk wordt het in de komende periode om het werk rond pastoraat en eredienst goed te organiseren en op elkaar af te stemmen. Mascha zal het jeugdwerk als haar aandachtsgebied hebben. Daarnaast zijn we nog in gesprek met een toekomstige ouderling-kerkrentmeester.

Kortom, veel beweging en ontwikkeling maar het biedt ook weer kansen en mogelijkheden. We hebben er zin in om er mee aan de slag te gaan. We bedenken echter vooral dat het alleen maar lukt als we het met elkaar doen. Om elkaar op de hoogte te houden en met elkaar in contact te blijven, zijn er drie gemeenteavonden gepland: woensdag 12 november 2014, donderdag 12 februari 2015 en woensdag 10 juni 2015.

We zien tot ons genoegen dat er veel leuke activiteiten worden ontplooid rond het thema “50 jaar geloven in Beverwijk”. Activiteiten die de gemeente met elkaar moet verbinden. Want we hebben elkaar nodig. Op zondag 14 september zal het startsein voor deze activiteiten worden gegeven. U komt toch ook?

Namens de kerkenraad;

Christine ten Hove en Jan Kramer

PKN Nederland