Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

GEHOORD UIT DE KERKENRAAD - 7 Kenmerken

Ds. Otto Sondorp heeft ons in de laatste kerkenraadsvergadering de 7 kenmerken van een gezonde gemeente voorgehouden. Ik heb ze hieronder voor u weergegeven. Otto komt over enkele maanden met zijn rapportage hoe het er binnen onze gemeente voorstaat en wat er moet gebeuren om er een gezonde gemeente van te maken. En u zult het na het lezen van deze 7 kenmerken met ons eens zijn dat dit wel stof is om over na te denken.

De zeven kenmerken van een gezonde gemeente:  samenvatting en aandachtspunten 

Kenmerk 1: bezield zijn door geloof en niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te overleven. 

• erediensten en leven met de sacramenten: mensen helpen om de liefde van God te ervaren 

• motivatie: de energie komt voort uit een verlangen God en elkaar te dienen 

• omgang met de Schrift: de Bijbel op creatieve wijze met het dagelijks leven verbinden 

• voeden van het geloof in Christus: mensen helpen te groeien in hun geloof en dat met anderen te delen. 

Kenmerk 2: een naar buiten gerichte blik meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven’ dan met het ‘kerkelijk leven’. 

• geworteld in de plaatselijke gemeenschap, in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, geloofsovertuigingen, niet-kerkelijke groepen en netwerken 

• hartstochtelijk en profetisch bewogen om gerechtigheid en vrede, plaatselijk en wereldwijd 

• legt verbindingen tussen geloof en dagelijks leven 

• gaat in op menselijke behoeften en noden door liefdevolle dienstbaarheid. 

Kenmerk 3:  Op zoek naar wat God wil. 

Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken 

• roeping: op verkenning gaan om te ontdekken wat God van en met ons wil in het hier en nu 

• visie: ontwikkelen en communiceren van een gedeeld/gezamenlijk besef van richting en doel 

• prioriteiten in missie: bewust doelstellingen formuleren voor de korte en lange termijn  • kunnen vragen om offers en deze ook daadwerkelijk kunnen brengen, als het erom gaat het bovenstaande te realiseren en zo het geloof in praktijk te brengen. 

Kenmerk 4:  de kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven opbrengen in plaats van verandering tegenhouden en bang zijn voor mislukking 

• het verleden omarmen en tegelijk de durf hebben om taken anders aan te pakken 

• risico’s nemen: durven erkennen dat iets niet werkt en lering trekken uit ervaringen 

• crises: creatief ingaan op uitdagingen waar men als kerk en gemeenschap voor geplaatst wordt positieve ervaringen met verandering, hoe gering ook, bevestigen en erop voortbouwen. 

Kenmerk 5: leven als een echte gemeenschap 

en niet zozeer als een vereniging of een religieuze organisatie 

• relaties: deze worden, vaak in kleine groepen, onderhouden en gevoed, zodat mensen zich geaccepteerd voelen en worden geholpen om te groeien in geloof en dienstbetoon. 

• leiderschap: gemeenteleden en voorgangers werken als team samen om aan alle zeven kenmerken van een gezonde gemeente gestalte te geven op een manier die toegesneden is op de plaatselijke situatie. 

• bediening door gemeenteleden: de waarde van wat mensen aan gaven hebben meegekregen, wat ze allemaal hebben meegemaakt en wat ze op hun levensweg aan geloofservaringen hebben opgedaan wordt onderkend. Dit alles krijgt gestalte in het gemeenteleven en daarbuiten. 

Kenmerk 6: ruimte (scheppen) voor iedereen  inclusief in plaats van exclusief 

• gastvrijheid: zich inspannen om nieuwkomers op te nemen in het gemeenteleven 

• kinderen en jongeren: worden geholpen om erbij te horen, een eigen bijdrage te leveren en te worden gevoed in hun geloof 

• zoekers: worden aangemoedigd om het geloof in Christus te verkennen en te ervaren  • diversiteit: verschillen in sociale en etnische achtergrond, in geestelijke en lichamelijke capaciteiten en in leeftijd worden gezien als kracht. 

Kenmerk 7: Zich beperken tot een paar taken en die goed doen; eerder doelgericht dan verwoed met van alles en nog wat bezig 

• basistaken op orde hebben: met name de eredienst, de pastorale zorg, het beheer en het bestuur  • iets te bieden hebben op belangrijke levensmomenten: diensten op scharniermomenten worden als zinvol ervaren en geven zicht op God en geloof 

• als gemeente zelf goed nieuws zijn, door houding en manier van werken 

• genieten van wat er wordt gedaan en kunnen leven met wat er niet wordt gedaan. 

PKN Nederland