Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Ds Otto Sondorp interim predikant

Per 1 december 2015 is de aanstelling van ds. Otto Sondorp als interim predikant voor de periode van 9 maanden verlengd. Hij is predikant te Santpoort en daarnaast interim predikant. Een interim-predikant is een onafhankelijke deskundige op het gebied van onder meer gemeenteopbouw, conflictbemiddeling en visieontwikkeling.

Ds. Sondorp zal in de komende tijd het beroepingswerk en de beroepingscommissie begeleiden en de benoeming van een kerkelijke werker als opvolger van drs. Greet Bijl voorbereiden en de benoemingsprocedure begeleiden. Ouderenpastor Bijl zal in de zomer van 2016 afscheid nemen. Hij zal ook zogenoemde kennismakingsgesprekken organiseren en begeleiden voor mensen uit (voormalig) hervormde en gereformeerde kring.

Ook neemt hij als adviseur deel aan de vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad en springt waar noodzakelijk in bij pastorale noodsituaties. Tevens kan hij advies geven over de organisatie van het pastoraat in de gemeente.

Ds. Sondorp is in principe op donderdag aan het werk voor Beverwijk. Hij is bereikbaar op tel. 06-15908560 of via mail: e.sondorp@pkn.nl.

PKN Nederland