Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

De kerkdienst van zondag 29 september – een terugblik

Daar sta je dan als predikant-van-buiten. Ik heb wel een beetje geschiedenis met Beverwijk, maar wat er allemaal rond de Grote Kerk [onttrekken aan de gewone zondagse erediensten] gespeeld heeft – daarvan heb ik slechts mondjesmaat iets vernomen. Ik weet van heftige emoties, van conflictachtige handelingen, van onderlinge verwijdering. Ik weet ook dat voor anderen [ook trouwe kerkgangers van de Grote Kerk] de gang van zaken volledig aanvaardbaar is.

Ik kijk de kerk in – wat speelt er bij deze kerkgangers? Hoe zitten ze hier?

Verootmoediging, Dienst van het Woord, Viering van het Avondmaal – het is nogal wat.

Luisterend naar mijn eigen beleving van de dienst denk ik dat het wel een goede dienst was. Wat ik zelf deed, ging zoals ik het graag wil hebben. En er werd druk nagepraat –  bij koffie-met- …

Paulus kijkt naar de gemeente van Corinthe. Erg vreugdevol zou zijn gezicht niet kunnen staan. Er zijn nogal wat moeilijkheden, ja partijschappen. Maar -wonderlijk?- hij duidt de  gemeente aan als een "Bouwwerk van God". "U bent Gods tempel, Gods Geest woont in uw midden", [1 Korintiërs 3, 9b-17]. Wat een mooie gedachten. Zijn gezicht klaart op en hij straalt van vreugde.

Een door de Eeuwige bijeengeroepen gemeente. Daar kun je het mee doen.

Daar kunnen wij, daar kunt u het mee doen. Niet om de pijn onder de mat te schuiven, niet om kritiekloos het verleden onder het stof te begraven. Wel om met goede moed het verleden te dragen; om elkaar te dragen en te verdragen.

Met deze terugblik wens ik u van harte Gods zegen toe. Moge de Protestantse Gemeente te Beverwijk [met andere kerken in dit dorp] een plaats zijn waar het goed is om elke keer weer de Maaltijd van de Heer te vieren, met die Tafel-waar-niemand-ooit-te-laat komt.

Bert Appers, predikant wonend te Castricum

PKN Nederland