Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 16-12 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 16-12 10:00 WaZ Ds. D. Fisser
  3. 23-12 10:00 Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  4. 24-12 20:30 VK Ds. D. van Arkel, castricum
  5. 24-12 22:00 WaZ Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Uitnodiging Adventsviering PCOB 15 december as

Beste PCOB leden,

Het bestuur nodigt u, en belangstellenden, van harte uit voor de Adventsviering van de PCOB. De viering wordt gehouden op vrijdagmiddag 15 december a.s. in de Vredevorstkerk Laan der Nederlanden 152 in Beverwijk.
De zaal is open vanaf 14.00 uur. U ontvangt dan een kopje koffie met wat lekkers. Het programma begint om 14.30 uur.
Enkele leden van het bestuur hebben een mooi programma voor u samengesteld. Op deze middag hebben wij een groot koor uitgenodigd dat voor en na de pauze een aantal kerstliederen voor u zal zingen. Bij een aantal kerstliederen worden we van harte uitgenodigd om mee te zingen. En natuurlijk wordt er ook door onszelf gezongen met begeleiding van organist Aad Zandbergen en kunnen we luisteren naar een kerstverhaal.
Zoals u gewend bent, sluiten we deze middag af met een gezamenlijk diner. Deze keer hebben we voor een lopend buffet gekozen met heerlijke Chinese gerechten. De kosten hiervan zijn € 17,00 p.p. inclusief een drankje. U moet zich voor deelname aanmelden via uw betaling aan de Penningmeester, tot uiterlijk 8 december a.s. op rekeningnummer NL74 RABO 0148575854 t.n.v. PCOB afd. Beverwijk/Velsen-Noord, onder vermelding van: Adventsviering 2017
Indien u om bepaalde redenen niet deelneemt aan het buffet maar u wilt wel het middagprogramma bijwonen dan zijn er geen kosten. Alleen zijn de consumpties in de pauze, net als voor ieder ander voor eigen rekening. U dient zich in dit geval wel op te geven voor het middagprogramma tot uiterlijk 8 december. Wij weten dan hoeveel mensen er komen i.v.m. de organisatie.
U kunt zich aanmelden bij Heleen Boudesteijn telefoonnr 06 45 08 62 43 of mailen naar Conny Overdijkink overdijkink@ziggo.nl
Wij kijken er naar uit om deze adventsviering gezamenlijk met u te mogen beleven. Bent u minder mobiel en wilt u gehaald en gebracht worden, laat dat dan een paar dagen van tevoren weten aan Mevr. A. Bax-Hekman, tel.0251 233748

Met een warme groet,

Het Bestuur

PKN Nederland