Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

UIT DE KERKENRAAD: Burgemeester komt naar de Vredevorstkerk

Misschien ten overvloede, maar woensdag 21 februari, noteer het in uw agenda, komt de nieuwe burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit naar de Vredevorstkerk. Hij is een uur onze gast tijdens de gemeente-avond die om 20.00 uur begint.

Sinds 18 mei is Martijn Smit burgemeester van Beverwijk. Hij wordt regelmatig uitgenodigd bij openingen, jubilea en andere speciale gelegenheden. Dat vindt hij erg leuk, maar hij is ook benieuwd naar de dagelijkse onderwerpen die in onze gemeente worden besproken.

En zo meldde de burgemeester in september: ‘Wilt u iets bespreken met de burgemeester? Nodig de burgemeester dan uit! Bijvoorbeeld voor een lunch bij u thuis, op het werk of in de klas. De burgemeester gaat graag het gesprek aan.’ Ds. Arrie van Nierop las het bericht en stelde voor hem uit te nodigen.

Tijdens de gemeenteavond op 21 februari is het zover. Wij willen de burgemeester in kort bestek iets vertellen over de verschillende delen die samen de Prot Gemeente Beverwijk vormen, en wij zijn ook benieuwd naar de eerste ervaringen van de burgemeester met onze stad.

PKN Nederland