Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Kerst- en nieuwjaarsgroet van de Ouderenpastor

Om licht en liefde (Hein Stufkens)

Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht zijn in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.
Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst.
Laat waar jij bent liefde zijn.

Met deze woorden wens ik u/jou en allen die u/je dierbaar zijn gezegende kerstdagen en een goede start van het nieuwe jaar!

Trudy Joosse-Ridder

PKN Nederland