Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Beverwijks Oratoriumkoor Tremenda: Crucifixionproject en Mozartprogramma

Beverwijks Oratoriumkoor Tremenda is een koor met 55 leden dat in maart van dit jaar een bijzonder koorwerk uitvoert “The Crucifixion” van John Stainer.
Het bestuur vraagt voor dit project ambitieuze koorzangers, die in relatief korte tijd o.l.v. een zeer ervaren en kundige dirigent, een tot de verbeelding sprekende prestatie kunnen neerzetten. De repetities starten op maandagavond 19 februari a.s. en worden gehouden van 20.00 u. – 22.15 u. in de Vredevorst Kerk aan de Laan der Nederlanden 154 te Beverwijk.

Om aan dit project te kunnen deelnemen betaal je €25 voor 4 repetitie- avonden, de generale en het concert.

Bovendien is het koor onlangs enthousiast begonnen aan een volgende uitdaging, het Mozartprogramma, bestaande uit het “Requiem, het Ave Verum en de Krönungsmesse”.

Ook voor deze uitvoering, zoeken wij koorzangers, die dit samen met ons willen uitvoeren. De repetities voor dit concert beginnen voor de projectleden op 2 april a.s. Het Requiem van Mozart is een stuk dat, vooral door de film Amadeus, bekend is bij een groot publiek. Mozart heeft deze ‘dodenmis’ niet heeft kunnen afronden omdat hij tijdens het proces overleed.

Voor de uitvoering hiervan, in november a.s. kun je je nu al inschrijven als projectlid.

Aanmelding en informatie: www.tremenda.nl

PKN Nederland