Diensten

  1. 25-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  2. 02-12 10:00 VK Ds. J. Bellwinkel, Leiden
  3. 02-12 10:00 WaZ Ds. A. van Nierop
  4. 09-12 10:00 VK Ds. R. Staat, Andijk
  5. 09-12 10:00 WaZ Ds. D. van Arkel, Castricum

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Diensten - Huwelijk

Huwelijksdienst

Gaat u trouwen? Binnen de Protestantse Kerk in Nederland neemt het huwelijk een bijzondere
plaats in. Als u het voornemen heeft om in het huwelijk te treden, of een andere vorm van partnerschap formeel vast te leggen, dan is er de mogelijkheid om dat in een speciale kerkdienst te laten bevestigen.

Het verzoek om inzegening van een huwelijk graag minimaal zes weken van tevoren indienen bij de kerkenraad via . Vervolgens neemt de predikant contact op met het bruidspaar om verdere voorbereiding te plannen. In overleg met het bruidspaar kan door de kerkenraad een predikant van een andere gemeente worden uitgenodigd.

De trouwdienst wordt minimaal twee weken van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt met vermelding van de namen van het bruidspaar dat zal worden ingezegend.

 

De gemeente Beverwijk heeft 3 kerken tot haar beschikking.  De Dorpskerk in Wijk aan Zee is bij uitstek geschikt voor een intieme huwelijksdienst, maar ook de Grote Kerk en de Vredevorstkerk kunnen gebruikt worden. Voor een huwelijksdienst wordt een financiĆ«le bijdrage gevraagd.

 

Tenslotte, ook als u geen kerkelijke bevestiging van uw huwelijk wenst, is het prettig als u, als lid van de Protestantse Gemeente Beverwijk, een wijziging van uw burgerlijke staat doorgeeft aan het kerkelijk bureau via .

PKN Nederland