Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: Home - Vertel me jouw verhaal…. - Mijn verhaal - Wil Treffers

Een interview met ... Wil Treffers

 

Waarom ga je naar de kerk?

Daar moet ik eens diep over nadenken. Ik denk: om me te bezinnen, om ervan te leren, om me te oriënteren, ook om geestelijk uit te rusten van mijn drukke werk, en ook om naar elkaar te luisteren en om samen te werken. De kerkgang is voor mij dus eigenlijk een leerproces.

 

Vind je er ook wat je zoekt?

Ik zoek niet. En wat ik er vind is betrekkelijk. Het samen praten na de dienst vind ik bijvoorbeeld heel zinvol, het schept gemeenschap. Daarbij voel je dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

 

Heb je wel wat aan de preek?

Soms wel, soms niet. Soms vraag ik om de uitgeschreven preek, zodat ik die nog eens na kan lezen. Soms raakt het me, een andere keer doet het me niets. Maar dat ik blijf komen is buiten kijf, ik zit wel gebakken aan de kerk hoor. Dat is wel een groeiproces geweest, ik ben vrij en liefdevol opgevoed, ging van jongs af mee naar de Hervormde kerk, maar mocht verder van alles, dansen enzo. Hervormd was niet zo streng als Gereformeerd. Als tiener raakte ik wat op afstand van de kerk, maar toen ik naar de Pabo ging om in het onderwijs te kunnen werken, koos ik direct voor de Christelijke school. Ik heb toen ook meteen de Bijbelacte gehaald. Dat hoorde allemaal gewoon bij mijn totale beleving.

 

Denk je dat de kerk anders is dan vroeger?

Nou dat valt wel mee. Vroeger werd toch dezelfde boodschap verkondigd? De maatschappij is wel veranderd en het publiek dus ook. Er wordt in de preken dus ook een andere taal gebruikt. We hebben toch ook de nieuwe bijbelvertaling? Als je dat bedoeld met veranderd, ja, dan wel. Ook de kerk moet vanzelfsprekend met de tijd meegaan. Maar de essentie van de boodschap verandert niet.

 

Denk je dat de kerk nog toekomst heeft?

Ja, natuurlijk! Mensen hebben toch hun spiritualiteit, en ze hebben elkaar toch nodig. Mensen hebben contact met elkaar nodig en tenslotte is de kerk een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. En communicatie over geloofszaken vind je toch vooral in de kerk. Nee, de toekomst van de kerk daar heb ik geen zorgen over, daar heb ik vertrouwen in.
Al zal het misschien wel wat kleinschaliger worden, maar dat geeft toch niet, heeft misschien zelfs wel voordelen.
De maatschappij vraagt tegenwoordig veel van een mens, ook als je nog jong bent, komt er al heel veel op je af. Op allerlei vragen moet je een antwoord vinden. Als jongeren dan toch plichtsgetrouw bij de kerk blijven, vind ik dat heel bemoedigend. Tenslotte is de kerk toch een plek waar we met elkaar naar die antwoorden zoeken.
Ik vind wel dat de kerk naar de maatschappij goede en duidelijke signalen moet afgeven. Een soort reclame moet maken. Er is immers wat te vieren?!
Je moet daarbij wel beseffen dat een vast ritme van’iedere zondag’ niet iedereen ligt. Je hoeft ook niet benauwd te zijn, als je eens een keer niet komt.
Er zou nog wel wat kunnen veranderen aan de diensten, die zouden voller en breder kunnen, meer anticiperen op wat er in de maatschappij gebeurt. Soms gebeurt dat al wel: de kerstdienst van 2006 met Jozef en Maria op de fiets door de kerk op zoek naar onderdak, dat was geweldig. En ook die dienst waarin we afrekenden met wat versleten herinneringen: ‘de zolder opruimden’vond ik goed; wat de kinderen in de adventstijd voorlazen was ook mooi, die verhaaltjes sloten echt aan op hun leefwereld. De provider dienst in december j.l. vond ik geweldig, daarin kwam zoveel competentie tot uiting. Het zou goed zijn de mogelijkheden van die groep jongeren wat meer in de gewone diensten te integreren.
Nee, de toekomst van de kerk zie ik niet somber in!

PKN Nederland