Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier/download/?id=17691509&download=1/download

 

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Diensten - Themadiensten

Themadienstcommissie

Al ongeveer 25 jaar geleden werd in de Vredevorstkerk een commissie gevormd die zich ging bezighouden met het organiseren van kerkdiensten met vooral maatschappelijke thema's. Deze commissie kreeg daarbij de vrijheid die diensten (in overleg met de betrokken predikant) op andere dan de gebruikelijke manier in te vullen.

Veel verschillende onderwerpen zijn in de loop der tijd aan de orde gekomen, b.v.: honger, vrede en bewapening, christelijk onderwijs, bidden, de mens in de schepping (over het milieu), macht en machteloosheid, kiezen. In sommige diensten werd door een deskundige toelichting gegeven, zoals bij het thema 'laat elkaar niet vallen' door het Christelijk Maatschappelijk werk, en bij het thema 'wat betekent werk voor een christen' door een arbeidsdeskundige.

Soms waren predikanten zelf deskundig bij het thema, zoals de gevangenispredikant, of de ziekenhuispredikant, de Zuid-Afrikaanse predikant bij het thema 'apartheid' en ds.Kraan bij 'ontmoeting met anders gelovigen'.

Er werd samenwerking gezocht met de christelijke basisscholen en tweemaal werd een scholendienst georganiseerd, waarna de scholen dit zelf verder op zich namen. Met de themadiensten 'een wereld zonder muren' en 'grenzeloos' werd een aanzet gegeven tot het zoeken naar contacten met een gemeente in 'het Oostblok', waarvoor de 'Gubengroep' gevormd werd, die het contact met de kerk in Guben aan de Poolse grens al jarenlang met veel warmte onderhoudt.

Tussen 1987 en 1990 kreeg het conciliair proces (over omgaan met het milieu) aandacht in een zestal diensten. Daarna zijn er enkele series diensten gehouden over bijbelse onderwerpen, waarin ook de Middelaarkerk meedeed. Dit waren tien diensten over Openbaring en 6 diensten over Noach. Bij deze diensten waren de kinderen van de nevendienst actief betrokken met uitbeelding en rollenspel: er werd een ark gebouwd en de kinderen verkleed als dieren kwamen twee aan twee naar binnen.

Bij het voortschrijden van het S.o.W. proces ging ook de Hervormde Grote Kerk meedoen: 10 diensten over de 10 geboden,waarbij de kinderen orde/chaos uitspeelden, de zes over het Onze Vader,waarbij de daarbij horende gebaren werden voor- en meegedaan, de vier over Daniël, waarbij het droombeeld en het afgodsbeeld werden opgebouwd, werden alle in S.o.W.diensten gehouden. Wat meer recent hebben we behandeld o.a.: geweld is niet geweldig, oordeel niet, verlangen, verlangen naar vrijheid, verlangen naar vreugde, en om de totstandkoming van de PKN te vieren: een nieuw begin.

Bij veel diensten gebruiken we visueel materiaal, bij andere muziek en vaak maakten we eigen teksten om het onderwerp te actualiseren. Om ook andere gemeenten te laten profiteren van het vele werk dat voor de organisatie van deze diensten gedaan wordt, hebben wij een aantal werkboeken gemaakt. Daarin zijn alle teksten, tekeningen en werkwijzen opgenomen, zodat ze ook door anderen gebruikt kunnen worden.

Om de twee jaar wordt de landelijke werkdag experimenten met kerkdiensten gehouden. Daar doen wij altijd aan mee en vullen dan een stand met visueel materiaal, geven uitleg over onze werkwijze en verkopen er onze werkboeken. Vele tientallen van onze boeken hebben zo in de loop der jaren de weg naar andere gemeenten gevonden en zo zijn onze diensten ook metterdaad ergens weer gehouden of hebben ze anderen geïnspireerd.

De volgende werkboeken zijn bij ons te koop à euro.7,50:
- Het visioen in beeld gebracht, 10 diensten over Openbaring
- Onder de regenboog, 6 diensten over Noach
- Op weg naar de vrijheid, 10 diensten over de 10 geboden
- Goede diensten, een aantal diensten over verschillende thema's
- Goede diensten 2, eveneens over verschillende thema's
- Kerst, Kerk, Kinderen, 4 kerstspelen door kinderen in de dienst te spelen.

Contactadressen van de themadienstcommissie:
D.W. Bubberman-Wiersma, Ln. der Nederlanden 66Q, 1946 AB Beverwijk, tel.0251-237064
L. Boer-Post, Duitslandlaan 32, 1966 XB Heemskerk, tel.0251-235689

PKN Nederland