Diensten

  1. 18-04 19:30 VK Ds. A. van Nierop
  2. 19-04 19:30 VK Ds. A. van Nierop
  3. 20-04 21:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 21-04 10:00 WaZ ds. B.J. Stobbelaar (Driehuis)
  5. 21-04 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier downloaden.

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Kerkenraad - Predikant/Pastor

 

Predikant

 

Op zondag 25 juni 2017 werd ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente van Beverwijk en Wijk aan Zee. Eerder werkte ik als gemeentepredikant in Gaastmeer, Gorredijk en Zwijndrecht. Van 1996 tot de zomer van 2000 was ik – in dienst van Kerk in Actie – districtspredikant in het Tamale Rural District van de Presbyteriaanse Kerk van Ghana.

Mijn dienstverband in Beverwijk en Wijk aan Zee bedraagt 80%. Daarbij concentreer ik mij op het voorgaan in de zondagse diensten, het pastoraat aan gemeenteleden die geboren zijn in 1943 en later, activiteiten op het gebied van Ontmoeting en Verdieping en ondersteuning van kerkenraad en commissies. Mijn werkdagen zijn normaal gesproken maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Graag tot ziens,

 

ds. Arrie van Nierop

Heemkskerkerweg 270

1945 TL Beverwijk

tel. 0251 295703

e-mail:

 

Ouderenpastor

 

Sinds 1 september 2017 ben ik aangesteld als ouderenpastor. Gemeenteleden geboren voor 1943 kunnen voor pastorale ondersteuning een beroep op mij doen. In 2009 heb ik de Hbo opleiding Godsdienst Pastoraal Werk afgerond en ben ik ingeschreven in het register voor kerkelijk werkers. Ik heb eerst als kerkelijk werker in een kleine gemeente gewerkt en daarna als geestelijk verzorger in een verpleeghuis/verzorgingshuis. Een aanstelling als ouderenpastor lijkt een logisch vervolg.

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Ik zie er naar uit u te ontmoeten.

 

Trudy Joosse-Ridder

Ebro 178

1423 AZ Uithoorn

06-27582219 (spreek gerust de voicemail in als ik niet kan opnemen, dan bel ik u terug)

e-mail:

PKN Nederland