Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Kerkenraad - Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling

 

In de plaatselijke regeling van februari 2014, is vastgelegd hoe de Kerkenraad vergadert, hoe besluiten worden genomen, hoe de gemeenteleden hierover wordt geïnformeerd, hoe de gemeente haar mening kenbaar kan maken en/of wordt gehoord. 

Het uitgangspunt voor de nieuwe Plaatselijke Regeling van 2014: we willen een OPEN KERK zijn. Om dit vorm te geven , zijn de volgende  verandering gemaakt t.o.v. de Plaatselijke Regeling va 2006.

  • Iedereen mag deelnemen aan het avondmaal
  • Belijdende leden, doopleden en de partner van het belijdend lid of het dooplid, mogen de doopvragen beantwoorden.

Deze voorgenomen wijzigingen, zijn door de Kerkenraad aan de gemeente voorgelegd in de gemeente vergadering van 13 februari 2014 en definitief vastgesteld in de  moderamen vergadering van 25 februari 2014 en vanaf die datum geldig.

 

Bijgaand het rooster van aftreden van de kerkenraad van september 2017 

PKN Nederland