Pinksteren als feest van de omvorming - Stephan Kurtzahn

U bent hier: Home - Pinksteren als feest van de omvorming - Stephan Kurtzahn

Pinksteren is het feest waarop de omvorming van de mens wordt gevierd: niet ik zelf leef meer met mijn angsten, zorgen om zelfbehoud en prestatiedrang, maar een nieuwe mens, de Christusgeest in mij komt aan het licht. Pinksteren beschrijft een beweging van het hart van de mens naar God toe die de mens doet denken en handelen vanuit de wil van God. Door innerlijke stilte en positieve leegte raken wij in staat om soms een glimp van Gods eeuwigdurende aanwezigheid in ons hart te ontvangen.

Voor velen in de kerk is de betekenis van Pinksteren moeilijk te begrijpen. Opgevoed met het belijden van concrete geloofsbelijdenissen ervaren sommigen het spreken over de Heilige Geest als zweverig en wereldvreemd. Nuchterheid en gemeenschap van mensen spreekt meestal meer aan dan een afdalen in de diepe lagen van ons onderbewustzijn en het hart. Dat is eigenlijk jammer. Immers het feest van de ontmoeting met de opgestane Christus, de hemelvaart en het uitstorten van de Heilige Geest is juist gebaseerd op de ervaren surrealistische beschreven Bijbelse beelden van ons onderbewuste met de Geest van God. Pinksteren wil ons uitnodigen om tot innerlijke stilte te komen en daarin te luisteren naar de weg die God met ons gaat.

Om te leven vanuit de krachtbron van het God in mij. Ik kan u zeggen dat deze belofte ook voor mij vaak moeilijk is om te praktiseren. Nooit kunnen wij zeggen:” ik ben er, nu wandel en handel ik als instrument van God”. Altijd blijven wij heen en weer geslingerd tussen dit aardse concrete leven waarin ons zelfgerichte ego zich tracht te manifesteren, en het vertrouwen om ons leven te meesteren vanuit de liefdevolle ervaring van God in mij. Wat wij echter vermogen te doen is bidden, wij kunnen oefenen om de weg van de verstilling te gaan om te leren luisteren naar de stem die ons roept: Jou heb ik gekend en jij bent mijn. Moge de Geest van Pinksteren onze harten raken en vervullen opdat wij leven en handelen vanuit zijn Liefde.

Stephan Kurtzahn

PKN Nederland