Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 18-04 19:30 VK Ds. A. van Nierop
  2. 19-04 19:30 VK Ds. A. van Nierop
  3. 20-04 21:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 21-04 10:00 WaZ ds. B.J. Stobbelaar (Driehuis)
  5. 21-04 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier downloaden.

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Pastoraat

Pastoraat: een kerntaak

Het pastoraat - omzien naar elkaar - is een van de kerntaken van gemeente-zijn. We zijn elkaar gegeven en als zodanig - in navolging van Jezus Christus - willen we lief en leed met elkaar delen. Om daar goed en zorgvuldig mee om te kunnen gaan is er in 2005 een enquête gehouden. In die enquête werd de gemeenteleden gevraagd aan te geven op welke wijze zij willen dat wij als gemeente omzien naar hen. De keuze viel tussen een bezoek/contact wensen van de dominee en/of de ouderling en/of de contactpersoon. Ook kon het gemeentelid aangeven dat hij/zij in principe geen contact wenst (maar wel ingeschreven wil blijven) en/of zelf aan wil geven wanneer contact wel wenselijk is.


Bij dit alles staat voorop dat we in tijden van lief en leed wel iets van ons laten horen – ook al is de wens uitgesproken dat men de ruimte wenst zelf initiatief te mogen nemen richting kerk en gemeente. Dat ‘laten horen’ gebeurt dan in de vorm van een bloemetje of kaart bij jubilea, geboorte, ziekte en sterfte. Dit streven ‘mee te mogen / willen leven met lief en leed’ staat of valt met informatie doorgeven. Daar zijn wij als gemeente samen verantwoordelijk voor.

De wijken
De Protestantse Gemeente Beverwijk heeft één predikant en één seniorenpastor.
Aan de ouderenpastor zijn de gemeenteleden in de leeftijd van 78 jaar en ouder toegewezen. De predikant bezoekt de gemeenteleden in de leeftijd van 0 – 77 jaar. Er is een wijk “ jonger dan 78 jaar” en een seniorenwijk “ouder dan 78 jaar”.


Beide wijken hebben een eigen wijkteam, waarin – indien mogelijk - vertegenwoordigd is: pastor of predikant, ouderling, een of meerdere contactpersonen en ter ondersteuning een diaken. Deze laatste kan overlappend aan meer dan één wijk toegevoegd worden.


Wijk “ jonger dan 78 jaar” : Predikant: ds. Arrie van Nierop; ouderling: Dieke Fekkes.

Voor Wijk aan Zee: Predikant: : ds. Arrie van Nierop; ouderling: Janke van Wieren en Harry van Heerden; diaken: Bertil vd Berg; contactpersonen: Cox Bekker-van Oort, Truus Cupido-Janse, Addie Geudeke-Schippers, Bep Schadenberg-Blankespoor en An v.Soest-Pel.

Seniorenwijk: : ouderlingen: Fred Gorter en Hanneke Kleijne-Mak. en met ingang van september pastor Trudy Joosse-Ridder.

Contactpersonen vallend onder de PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst):

Mw. Baak, Corrie Baijense, Anneke Bakker, Dien Bax, Co v.d. Berg, Linda ten Bras, Jenny Brouwer, Dieke Fekkes, Lida Grapendaal, Tiny v.d. Heuvel, Inge Hiemstra, Anneke Hoogeterp, Sjaneke Icke, Mart Krijgsman, Wil Leenstra, Annie Mok, Jenny Molenaars, Annelies Molenkamp, Nel Morren, An Oortwijn, Jeanne Plantinga, Tiny Pols, Aad Quist, Anja van Renswoude, Arjan van Rijn, Akkie Rijs, Ina Smit, Geertje Veenstra, Cobi Veerman, Aat Wiemer, Willy v.d. Wijgaart en Maritza van Zalinge.

Enige toelichting bij de verdeling van het seniorenpastoraat:
* Vanwege het grote aantal ouderen en het feit dat pastor Bijl parttime werkt, zijn een aantal van de 78+ gemeenteleden, die tot de seniorenwijk behoren, toegewezen aan de predikant.

* alle 78-plussers van Wijk aan Zee vallen onder drs. Greet Bijl.


Kernenpastoraat
Sinds de fusie is het kernenpastoraat dat in sommige wijken een tijdje heel goed heeft gefunctioneerd voorlopig op een laag pitje gezet.


Ontmoetingsavonden
Iedere jaar wordt in principe een Ontmoetingsavond georganiseerd. Op deze avonden wordt er naar aanleiding van een onderwerp dat is ingeleid, met elkaar uitgewisseld. Deze Ontmoetingsavonden worden afgerond met een Vesper. Deze korte Vesper wordt op deze avond door de aanwezigen zelf ingevuld. Daarbij is het thema dat die avond is besproken leidraad.


Ziekenhuispastoraat
Hanneke Kleijne-Mak brengt een bezoekje aan gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen als de naam van de zieke aan haar is doorgegeven (bijvoorbeeld door gemeenteleden, familie of vrienden). Sinds oktober 2014 wordt er geen namenlijst meer door het ziekenhuis verstrekt. Na overleg met het gemeentelid wordt de predikant/pastor/ contactpersoon ingelicht.

Gemeenteboekje
Voor belangstellenden en uitsluitend voor eigen kerkelijk gebruik is er een gemeenteboekje waarin alle adressen en telefoonnummers van de PGB zijn opgenomen. Ook vindt u daarin wie u waarvoor moet hebben als het gaat om gemeentezaken. Dit boekje is te verkrijgen bij de koster. Een bijdrage van €1,- wordt op prijs gesteld.


Indien u meer informatie wenst aangaande de wijken / het pastoraat of u wilt een pastorale zaak doorgeven, kunt u contact opnemen met de pastor of met ondergetekende.


Namens werkgroep Pastoraat
Hanneke Kleijne-Mak, ouderling
Tel. 0251-212195

PKN Nederland