Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk - Pastoraat

Pastoraat: een kerntaak

Het pastoraat - omzien naar elkaar - is een van de kerntaken van gemeente-zijn. We zijn elkaar gegeven en als zodanig - in navolging van Jezus Christus - willen we lief en leed met elkaar delen. Om daar goed en zorgvuldig mee om te kunnen gaan is er in 2005 een enquête gehouden. In die enquête werd de gemeenteleden gevraagd aan te geven op welke wijze zij willen dat wij als gemeente omzien naar hen. De keuze viel tussen een bezoek/contact wensen van de dominee en/of de ouderling en/of de contactpersoon. Ook kon het gemeentelid aangeven dat hij/zij in principe geen contact wenst (maar wel ingeschreven wil blijven) en/of zelf aan wil geven wanneer contact wel wenselijk is.


Bij dit alles staat voorop dat we in tijden van lief en leed wel iets van ons laten horen – ook al is de wens uitgesproken dat men de ruimte wenst zelf initiatief te mogen nemen richting kerk en gemeente. Dat ‘laten horen’ gebeurt dan in de vorm van een bloemetje of kaart bij jubilea, geboorte, ziekte en sterfte. Dit streven ‘mee te mogen / willen leven met lief en leed’ staat of valt met informatie doorgeven. Daar zijn wij als gemeente samen verantwoordelijk voor.

De wijken
De Protestantse Gemeente Beverwijk heeft één predikant.
Er is een wijk “ jonger dan 78 jaar” en een seniorenwijk “ouder dan 78 jaar”.


Beide wijken hebben een eigen wijkteam, waarin – indien mogelijk - vertegenwoordigd is: pastor of predikant, ouderling, een of meerdere contactpersonen en ter ondersteuning een diaken. Deze laatste kan overlappend aan meer dan één wijk toegevoegd worden.


Wijk “ jonger dan 78 jaar” : Predikant: ds. Arrie van Nierop; ouderling: Dieke Fekkes.

Voor Wijk aan Zee: Predikant: : ds. Arrie van Nierop; ouderling: Janke van Wieren en Harry van Heerden; diaken: Bertil vd Berg; contactpersonen: Cox Bekker-van Oort, Truus Cupido-Janse, Addie Geudeke-Schippers, Bep Schadenberg-Blankespoor en An v.Soest-Pel.

Seniorenwijk: : ouderlingen: Fred Gorter.

Contactpersonen vallend onder de PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst):

Mw. Baak, Corrie Baijense, Anneke Bakker, Dien Bax, Co v.d. Berg, Linda ten Bras, Jenny Brouwer, Dieke Fekkes, Lida Grapendaal, Tiny v.d. Heuvel, Inge Hiemstra, Anneke Hoogeterp, Sjaneke Icke, Mart Krijgsman, Wil Leenstra, Annie Mok, Jenny Molenaars, Annelies Molenkamp, Nel Morren, An Oortwijn, Jeanne Plantinga, Tiny Pols, Aad Quist, Anja van Renswoude, Arjan van Rijn, Akkie Rijs, Ina Smit, Geertje Veenstra, Cobi Veerman, Aat Wiemer, Willy v.d. Wijgaart en Maritza van Zalinge.

Enige toelichting bij de verdeling van het seniorenpastoraat:
* Vanwege het grote aantal ouderen en het feit dat pastor Bijl parttime werkt, zijn een aantal van de 78+ gemeenteleden, die tot de seniorenwijk behoren, toegewezen aan de predikant.

* alle 78-plussers van Wijk aan Zee vallen onder drs. Greet Bijl.


Ontmoetingsavonden
Iedere jaar wordt in principe een Ontmoetingsavond georganiseerd. Op deze avonden wordt er naar aanleiding van een onderwerp dat is ingeleid, met elkaar uitgewisseld. Deze Ontmoetingsavonden worden afgerond met een Vesper. Deze korte Vesper wordt op deze avond door de aanwezigen zelf ingevuld. Daarbij is het thema dat die avond is besproken leidraad.

PKN Nederland