Overzicht alle dienstroosters

Actueel schema hier downloaden.

Voorgangers, Ouderlingen, geluidsmedewerkers, etc.

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Diensten

  1. 21-10 09:30 VK Ds. A. van Nierop
  2. 21-10 10:00 WaZ Ds. O. Sondorp
  3. 28-10 09:30 VK pastor Trudy Joosse-Ridder
  4. 04-11 10:00 WaZ Ds. S. Zitman
  5. 04-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Mijn kerk

Organisatie

De Protestantse Kerk in Nederland is ontstaan in 2004 door het samengaan van drie zelfstandige kerken te weten: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk. In Beverwijk zijn op 10 september 2006 de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk samengevoegd tot de Protestantse Gemeente van Beverwijk. De Evangelisch Lutherse Kerk van Beverwijk had zich al eerder aangesloten bij de Evangelisch Lutherse Kerk van Haarlem en maakt daar nu deel uit van de Protestantse Gemeente van Haarlem.
 

Wat is de kerk eigenlijk?
Een verzameling mensen die er op vertrouwen dat God er is en dat hij de mensen liefheeft in Jezus Christus.

Wat doet de kerk?
De kerk is een verzamelplaats en de werkplaats van mensen die zich Christenen noemen.

Verzamelplaats?
Daar wordt gezongen, in de bijbel gelezen, gebeden en inspiratie opgedaan.

Werkplaats?
In de kerk worden plannen gemaakt en uitgevoerd voor de dienst aan de wereld. Want Jezus zegt:
"Al wat gij aan één van mijn minste broeders (en zusters) hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan".

PKN Nederland