Diensten

  1. 20-01 10:00 VK Ds. K. E. Bras, Haarlem
  2. 20-01 10:00 WaZ ds. A. van Nierop
  3. 27-01 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  4. 03-02 10:00 VK Pastor Trudy Joosse-Ridder
  5. 03-02 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)

Lees meer

Betaalrekening

Voor de actie Kerkbalans komen de volgende rekeningen te vervallen :

       NL79 FVLB 0635 8046 89
       NL61 INGB 0000 3532 63 
       NL87 INGB 0005 1260 68   

Graag uw (automatische) overboekingen doen via rekening 

  NL45 ABNA 0469015314

Voor meer informatie kunt u terecht bij betaalrekening@pknbeverwijk.nl

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Activiteiten - Ontmoeting & Verdieping 2018-2019

Aanbod van activiteiten voor het seizoen 2018 – 2019

Protestantse Gemeentes Beverwijk & Wijk aan Zee, Heemskerk, Velsen-Noord

 

Eigenlijk is het zo voor de hand liggend: Heemskerk, Beverwijk & Wijk aan Zee en Velsen-Noord zijn al lang aan elkaar vastgegroeid. Ook in de kerk raken we meer en meer op elkaar aangewezen. Ons gezamenlijke kerkblad Samenklank is een goed voorbeeld van een samenwerking die al lang bestaat. Is het dan niet vanzelfsprekend dat we verder denken over meer mogelijkheden om samen te werken?

Als voorgangers kwamen we al snel uit op meer samenwerking op het gebied van Vorming en Toerusting: waarom zouden we allemaal zelf het wiel uitvinden terwijl de buren dat al lang gedaan hebben? Zo kwamen we uit bij deze gezamenlijke presentatie van dit aanbod dat we vooralsnog ‘Ontmoeting & Verdieping’ genoemd hebben.

Feitelijk verandert er niet zo heel veel. De meeste activiteiten in ons aanbod vinden nog steeds gewoon plaats in een van de ‘eigen’ kerkgebouwen. Maar meer dan voorgaande jaren benadrukken we op deze plek dat u van harte welkom bent bij een ‘activiteit bij de buren’. Hoe eenvoudig kan het zijn? We ontmoeten u graag, of het nu in Heemskerk, Beverwijk & Wijk aan Zee of Velsen-Noord is.

Bent u nieuwsgierig, klik dan op deze link.

PKN Nederland