Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

ZAKELIJK NIEUWS

Nieuwe stoelen

Met dank aan de rommelmarktcommissie, een feest van Rini en Huig Bunk en verdere fantastische bijdragen, staan er vanaf nu (en anders zeer binnenkort) nieuwe stoelen in de kerkzaal.

 

Rommelmarktgelden

Al enige jaren worden er bij de rommelmarkt flinke bedragen verdiend, die altijd bestemd zijn voor een extern goed doel en voor een speciaal doel binnen de kerk.

Voor sommige projecten binnen de kerk is meer geld nodig dan de opbrengst van één rommelmarkt. Dan kan het teleurstellend zijn voor de mensen die zich hebben ingezet omdat zij “niets terug zien van het geld”.

Zo zijn er in de loop der jaren verschillende losse eindjes ontstaan waarbij de nieuwe stoelen wel het bekendste onderwerp is.

Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten dit veel te lang voortsudderende project af te ronden.

Alle opbrengsten van de afgelopen jaren zijn bijeengevoegd en deze zomer worden er drie- tot vierhonderd nieuwe stoelen voor de kerk aangeschaft. Daarna worden de oude stoelen afgevoerd en zitten we op “nieuw”.

Om te voorkomen dat er zaken worden opgegeven die vallen onder onderhoud of niet haalbaar zijn, heeft het CvK gevraagd of zij in de toekomst van te voren betrokken kunnen worden bij de doelen die uitgezocht worden.

De stelling van de Kerkenraad is, dat de opbrengst moet zijn voor de kerkgangers en niet het gebouw.

Wat de wensen aangaande het kerkgebouw betreft, heeft het CvK een lijst met noodzakelijke vernieuwingen en een meerjarenplan voor onderhoud. Input hierop door de gemeenteleden ontvangt het CvK graag.

 

Begroting 2015

Het is weer tijd om uw begroting in te leveren voor 2015.

Begrotingen van werkgroepen kunnen het gehele jaar worden ingeleverd tot eind oktober. Indien de begrotingen na oktober worden ingediend, kunnen deze niet meer meegenomen worden in de begroting voor het komende kalender jaar. Het College van Kerkrentmeesters bepaalt wat haalbaar is.

PKN Nederland