Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Waarom een Groene kerk?

Als diaken zien wij allereerst om naar mensen die lijden onder de gevolgen van armoede en onrecht. Dit doen we o.a. door het geven van geld aan diaconale projecten. Daarnaast is er een groeiende vraag naar meer doen dat of beter gezegd meer doen dan dat.

De landelijke Groene Kerk beweging

De Groene Kerk is een landelijke beweging van kerken die een andere weg inslaan en samen vormgeven aan een duurzaam, eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn.

De Groenekerkenactie is opgericht vanuit Kerk in Actie en Tear, waarbij oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de aarde en samen aan de slag met dat oude woord rentmeesterschap.

Zij hebben voor de naam Groen gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord groen: Groen is schepping. Groen is klimaat. Groen is duurzaam. Groen is goed en recht doen.

In de Bijbel wordt het woord groen vrijwel altijd gebruikt in relatie met landbouwgewassen waarvan mensen eten en leven.

Hoe maken we onze kerk een Groene Kerk?

De organisatie achter de Groene Kerk heeft een toegankelijke website gemaakt waar veel informatie over deze actie te vinden is. Lid worden van de Groene Kerk doet men met de hele gemeente.

Er zijn 6 manieren om een Kerk Groen te maken:

1. Geloof en inspiratie

De kerkenraad zou bijvoorbeeld een warme truien dag kunnen organiseren of een gastspreker uit kunnen nodigen die invulling kan geven aan een onderwerp als duurzaamheid en kerk zijn

2. Schepping en natuur

Bij dit punt kunt u denken aan het aanleggen/onderhouden van een prachtige (eetbare) kerktuin door gemeenteleden

3. Bewust inkopen doen

Denkt u hierbij aan fairtrade producten en producten die het milieu minder belasten.

Op dit moment verzorgt de diaconie jaarlijks kerstpakketten voor mensen die aangesloten zijn bij de voedselbank en voor gemeenteleden die wel een extraatje verdienen. Deze kerstpakketten worden besteld bij de Wereldwinkel zodat meerdere mensen hiervan profiteren. De afgelopen jaren hebben ook verschillende kerken uit Heemskerk, Castricum en Uitgeest/Akersloot meegedaan met deze actie. Dit resulteerde dit afgelopen jaar in een bestelling van 195 pakketten bij de wereldwinkel.

4. Geld

Bij dit punt hoort het bankieren bij een eerlijke bank en het beleggen van spaargeld op een zo duurzaam mogelijk manier.

5. Beleid en aanpak

Het vormen van een werkgroep, het aanstellen van een milieu diaken of een milieu kerkrentmeester is een voorbeeld van dit punt. De Agathakerk in Beverwijk is recentelijk lid geworden van de Groene Kerk. Zij hebben o.a. een milieuwerkgroep opgericht. Op de website ,www.groenekerken.nl kunt u hier wat over terugvinden.

6. Energie en klimaat

Bij dit punt hoort de term:

Verminderen: Onderzoeken hoe de kerk het energieverbruik kan verminderen(zuinig stoken, energie besparende lampen)

Veranderen: overstappen op groene energie, laat zien dat de kerk een missie heeft doordat de kerk de eigen energie zelf opwekt met zonnepanelen

Vergoeden: investeren in duurzame ontwikkelingsprojecten

Groene Kerk een diaconale taak?

Op de afgelopen gemeenteavond heb ik, namens de diaconie, geprobeerd de beweegredenen van ons uit te leggen waarom wij het belangrijk vinden om mee te helpen aan een milieubewuste Kerk , een Groene Kerk. Wij hebben gemerkt dat het streven naar minder energieverbruik en het zelf opwekken van energie via zonnepanelen, vragen bij u opgeroepen heeft. Het besteden van diaconaal geld aan een duurzame en leefbare wereld in plaats van alleen aan mensen die lijden onder de gevolgen van armoede en onrecht wordt niet door iedereen gezien als een diaconale taak.

Het verstrekken van een lening aan de kerkrentmeesters zodat zonnepanelen aangeschaft kunnen worden zien wij als diaconie als een kleine bijdrage.

De reacties die dit heeft opgeroepen waren aanleiding om hierover op de gemeentevergadering een presentatie te houden en nu dit stuk te schrijven in Samenklank. We beseffen dat het niet iets moet zijn van de Diaconie maar van de hele gemeente. Ik hoop dan ook dat het thema “Groene kerk” u aanspreekt en dat dit een startpunt kan zijn van een beweging waarin we elkaar stimuleren tot meer.

Noodkreet aan de mensheid

Tot slot wil ik u graag wijzen op het laatste interview wat Wubbo Okkels gegeven heeft op de dag voordat hij stierf. Als u in het bezit bent van een computer en u typt bij een zoekmachine de volgende zoekopdracht in: ‘het laatste interview Wubbo Okkels op you tube’ kunt u zijn allerlaatste noodkreet aan de mensheid vinden. Het is de moeite waard om dit te bekijken.

Tanneke van der Boor, voorzitter diaconie

PKN Nederland