Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Voorlopig geen kerkdiensten i.v.m. Coronavirus

Tot 1 juni zijn alle kerkdiensten afgelast. Wel vieren wij de komende zondagen erediensten die u thuis via internet kunt meebeleven. Dit doen wij als Protestantse Gemeenten in Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest samen. Evelien Plaisier, Arrie van Nierop, Fred van der Louw en Marco Visser gaan samen en ombeurten voor.

Via de website van onze kerk https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst  of die van Heemskerk https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen verzorgt ds Arrie van Nierop in samenwerking met ds Marco Visser en pastor Fred van de Louw elke zondag om 10 uur een korte meditatie die wordt opgeluisterd door orgelspel.

Ds. Van Nierop is voor pastoraat gewoon beschikbaar, u kunt telefonisch of via de mail afspraken met hem maken, waarbij hij zal aangeven daadwerkelijk bij u op bezoek te komen of een telefoongesprek te zullen voeren. 

Al met al een zeer bijzondere tijd waarin wij nu leven, een tijd die aanpassing van ons allen vraagt, een tijd ook die vraagt om rust en nadenken bij de besluiten die wij allen moeten nemen. Het is vreemd en misschien ook wel wrang dat in een tijd waarin wij elkaar als gemeenteleden hard nodig hebben en elkaar willen opzoeken, dat niet mogelijk is. 

PKN Nederland