Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Voorlopig geen kerkdienst i.v.m. het Coronavirus

Het zijn plotseling onzekere tijden met een coronavirus dat rondgaat en vooral voor ouderen en kwetsbare mensen zeer vervelende gevolgen kan hebben.   
We denken dat het goed is om duidelijkheid te verschaffen en hebben als moderamen vandaag besloten de kerkdiensten in de Protestantse gemeente Beverwijk-Wijk aan Zee in de Vredevorstkerk en in de Dorpskerk tot 31 maart geen doorgang te laten vinden, dus in elk geval geen kerkdienstenop de zondagen 15, 22 en 29 maart.  Dit is gebeurd na overleg met de kerkenraad, met de collega’s van de Protestantse Gemeente Heemskerk en gehoord en gelezen hebbende richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland.
Via de website van onze kerk https://www.pknbeverwijk.nl/beluisteren-van-de-dienst  of die van Heemskerk https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen verzorgt ds Arrie van Nierop in samenwerking met ds Marco Visser en pastor Fred van de Louw elke zondag om 10 uur een korte meditatie die wordt opgeluisterd door orgelspel.
Ds. Van Nierop is voor pastoraat gewoon beschikbaar, u kunt telefonisch of via de mail afspraken met hem maken, waarbij hij zal aangeven daadwerkelijk bij u op bezoek te komen of een telefoongesprek te zullen voeren. 
Al met al een zeer bijzondere tijd waarin wij nu leven, een tijd die aanpassing van ons allen vraagt, een tijd ook die vraagt om rust en nadenken bij de besluiten die wij allen moeten nemen. Het is vreemd en misschien ook wel wrang dat in een tijd waarin wij elkaar als gemeenteleden hard nodig hebben en elkaar willen opzoeken, dat niet mogelijk is. 
Wij vertrouwen erop dat ons geloof ons ook in deze moeilijke periode tot steun zal zijn, en wij elkaar over enige tijd weer hartelijk kunnen begroeten.
PKN Nederland