Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Diensten

  1. 31-10 10:00 WaZ mevr. ds. A Hoekstra (Amsterdam)
  2. 31-10 10:00 VK Pastor G. Bijl
  3. 03-11 14:30 VK Ds. A. van Nierop
  4. 07-11 10:00 WaZ ds. K. Bras (Haarlem)
  5. 07-11 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Voor wie naar de kerk wil !!

Vanaf 1 juli gaan we weer een stap vooruit. De persconferentie van het kabinet woensdag  24 juni bood meer ruimte dan verwacht. Een heugelijke ontwikkeling, maar ook weer wat hoofdbrekens erbij.

Voor de Vredevorstkerk gaan we van 30 naar 60 bezoekers per kerkdienst, en dat is niet meegerekend het aantal mensen dat de kerkdienst mogelijk maakt; de predikant, ouderling en diaken, de vrijwilligers voor geluid, beamer, koffie en de kosters.

Bij dat getal kunnen we de vereiste anderhalve meter afstand waarborgen. 

U bent allen dus hoe dan ook welkom in de kerk maar we vragen u om zich aan te melden. Dat heeft er mee te maken dat de regels eisen dat we bij moeten houden  wie er in de kerk zijn geweest, zodat bij een mogelijke uitbraak direct maatregelen kunnen worden genomen. 

We hebben voor dat aanmelden een speciaal telefoonnummer 06-169-315-18, alsmede een speciaal  emailadres:   Jaap Bubberman gaat dit vanaf 1 juli coördineren. 

Telefonisch of per email, meldt u aan. Dat kan de hele week tot vrijdagavond 24 uur, zodat er zaterdag gelegenheid is om de lijst samen te stellen en af te leveren  in de kerk. 

Door de kerk wordt geen auto dienst geregeld, dat laten we aan uw eigen initiatief. Bij binnenkomst in de kerk staat er handgel en wordt gevraagd of u niet ziek bent of koorts heeft, we houden de anderhalve meter afstand in de gaten en u wordt naar een stoel begeleid. Echt vervelend is vooral dat we niet zullen zingen. We gaan de komende weken zien hoe het allemaal werkt als we met een grotere groep bijeen zijn. 

De eerste weken is er nog geen koffie na de dienst, maar we hopen dat we binnenkort ook de ontmoeting en het koffiedrinken na afloop weer in ere kunnen herstellen. 

U begrijpt, ook wij passen ons aan, maar doen het stap voor stap om grip te houden op de situatie en de door de overheid vereiste maatregelen te kunnen waarborgen. 

E n toch…… we hopen dat u zich door dit alles niet laat ontmoedigen. Het staat u allen vrij naar de kerk te komen, weet dat u welkom bent. 

Alle goeds

Teun-Jan Tabak 

PKN Nederland