Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Verslag van het bezoek aan Guben 5 t/m 8 mei 2016

Het was een Euro-Treffen, een weekend samen met Hennef (D), Nosislav(CZ), Beverwijk en Guben.
Met 4 personen uit Beverwijk vertrokken we op Hemelvaartsdag richting Guben.
Rond half 6 arriveerden we bij de Kloosterkerk, waar we heel hartelijk werden ontvangen.
En kennis maakten met de 5 deelnemers uit Tsjechie en 7 uit Hennef.
De delegatie uit Polen was helaas verhinderd.

Na een kleine maaltijd en een korte viering ging de kennismaking verder in de gastgezinnen.
Vrijdag hebben we ons beziggehouden met het thema: “Glaube an der Grenze”
Elke gemeente presenteerde zich daar met de eigen omgang met grenzen.
Voor Guben, wonend aan de grens, was het thema vluchtelingen onderwerp van gesprek. Er was daar ook sprake van kerkasiel. In kleine groepen werd er verder gesproken over grenzen waar je persoonlijk of als kerk mee te maken krijgt.
Tsjechie had een inbreng over de eigen kerk,die tegen grenzen aanliep. Door verbinding te zoeken buiten de kerk openden zich nieuwe diaconale taken.
Hennef in het Ruhrgebied presenteerde zich als een grote gemeente met 4 predikanten.
In de vorm van een toneelspel werden vragen opgeworpen over grenzen waar ze als kerk tegenaan liepen. En dan is daar de herkenning van de problematiek die in elke gemeente leeft.
Beverwijk hield een beamerpresentatie over de kerken van Beverwijk.
Met een interview met Bert Kisjes(in het duits) over de andere invulling van de Grote Kerk. Grensverleggend bezig zijn. Over de jeugd, die nieuwe vormen van kerkzijn zoekt. En beelden van de Passion, Pasen beleven buiten de de begrenzing van de kerk.

Tussendoor was er tijd voor thee en koffie in de kloostertuin. Een wandeling over de brug van de Neisse naar Gubin om de kerk aan Poolse zijde te bezichtigen. Een moment voor een lied. Een zinvolle dag vol afwisseling.

Zaterdagmiddag werd er een viering gehouden bij het “Kreuz der Begegnung”. Dit kruis is opgericht op een punt waar de Oder in de Neisse stroomt. Hier vieren de kerken van Guben en Gubin, oecumenisch, samen het einde van de oorlog. Bijzonder om dit mee te maken. De middag eindigde in Pinnow, één van de omringende dorpen van de kerkgemeente Guben.In een mooie oude dorpskerk mochten we genieten van een concert met orgel, harp en cello. Aansluitend was er een gemeenteavond met een door gemeenteleden verzorgd heerlijk buffet. De avond eindigde in een grote kring buiten op het veld met nog wat gezellig bewegen op muziek.
En tot slot in het laatste daglicht een avondsluiting verzorgd door Nosislav. Een mooie en bijzondere dag.

Zondagmorgen was de afsluitende kerkdienst in de Kloosterkerk. Voorgangers waren de twee nieuwe predikanten in Guben, Dschin-u Oh en Ina Piatkowski. Afsluitend genoten we nog de maaltijd in Naemi-Wilke-Stift.
Na een uitgesproken reis-zegen en een samen gezongen kanon was het tijd om afscheid te nemen.
Het was een fijn Europees ontmoetingsweekend. Op onze terugreis hadden we meer dan voldoende tijd om na te praten en de ervaringen in de gastfamilies uit te wisselen. We mochten genieten van de gastvrijheid in Guben en kwamen weer behouden thuis aan.


Bert Piëst, Wil Leenstra, Harry
van Heerden en Greet Faber

PKN Nederland