Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Vastenmaaltijden – een mooie traditie op weg naar Pasen

Al een aantal jaren is er In de veertigdagentijd elke woensdagavond een eenvoudige maaltijd van soep met brood bij een van de kerkgenootschappen in de IJmond-Noord. De Raad van Kerken levert bij elke avond een passend thema waarbij in zang en gebed wordt stilgestaan.

Er wordt tijdens de maaltijd geld ingezameld voor een speciaal project dat een van de kerken heeft aangedragen. Dit jaar ondersteunen we de tienergroep van de Protestantse Gemeente Beverwijk – Wijk aan Zee,  in hun diaconale project ten bate van het Leefkringhuis in Amsterdam Noord. Het is een opvanghuis voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en het doel van de opvang is om ze uiteindelijk weer naar een veilig thuis te begeleiden.

De veertigdagentijd wordt op woensdag 6 maart geopend in de Sint Odulphus, waar aansluitend aan de maaltijd een oecumenische Aswoensdagviering zal worden gehouden. Daar zullen majoor Dini Veenendaal, ds. Arrie van Nierop en dhr Jan de Wildt in voorgaan en het Odulphuskoor zorgt voor de begeleiding van de liederen.

 

Het rooster en de thema’s van de maaltijden zien er als volgt uit:

6 maart – Vergeven, Odulphuskerk Wijk aan Zee 17.30 uur en 19.00 uur viering

13 maart – Hoop,  Leger des Heils Beverwijk 18.00 uur

20 maart – Keuzes maken, Vredevorstkerk Beverwijk 18.00 uur

27 maart – Bevrijding,  Regina Caeli Beverwijk 18.00 uur (soepkom+lepel mee)

3 april – Troost, KGY de Stut Beverwijk 18.00 uur

10 april – Nieuwe Start,  PKN Heemskerk, Dorpskerk, Kerkplein 18.00 uur

De inloop is om half zes en in Wijk aan Zee een kwartiertje eerder; opgave via de intekenlijsten die achterin de verschillende kerken liggen of via emailadres: j.c.dewildt@ziggo.nl.

PKN Nederland