Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Van de interim predikant

Op 10 juni jl. kreeg ik op de gemeenteavond de gelegenheid iets over mijn bevindingen in deze gemeente te vertellen. Hierbij een zeer korte samenvatting van wat er aan de orde kwam.

In de afgelopen periode bezocht ik een groot aantal gemeenteleden. Ze kunnen representatief genoemd worden voor de PGB. Vaak was het gesprek pastoraal van aard. Mensen konden hun verhaal kwijt, bijvoorbeeld over wat er in de afgelopen jaren mis was gegaan. Daarnaast waren de gesprekken bedoeld om erachter te komen welke visie men had over de toekomst van de gemeente. Ook sprak ik over het gewenste profiel voor een nieuwe predikant.

Ik gaf mijn bevindingen op de gemeenteavond door aan de hand van deze gesprekken en andere ervaringen. Een en ander verbond ik ook met de inzichten rond ‘gezond gemeente’ zijn. Daarmee heeft u dankzij Jan Kramer al in een vorig nummer van Samenklank kennis kunnen maken. Ik eindigde mijn verhaal met een aantal conclusies/adviezen

* Probeer echt een nieuwe start te maken. Zet een streep onder het verleden, maar neem het verdriet daarover en het verlies dat een groot aantal gemeenteleden ervaart, serieus. Alleen zo kan de gemeente echt samen gemeente zijn.

* Wees gezegend met de activiteiten die er zijn, maar probeer in de komende tijd iets minder te focussen op activiteiten en meer de nadruk te leggen op bezinning, ook in de vorm van gebed. Bezinning op de identiteit van de gemeente en geloofsgesprek zijn noodzakelijk, ook met het oog op de toekomst. Een belangrijke vraag is: wat betekent eigenlijk protestant zijn in deze tijd en in deze wereld, die niet op een kerk zit te wachten!

* Er is mede met het oog daarop en vanwege de zorg voor een ieder die daar behoefte aan heeft, een goede professionele pastorale inzet nodig.

* Er is in deze gemeente van alles mogelijk, omdat er nog steeds heel wat mensen zijn, die de schouders er onder willen zetten, ook al krimpt de gemeente en lijken er steeds minder vrijwilligers te zijn. Een nieuwe start, een nieuw elan kan daar ook een keer in brengen.

* Er is een groeiend bewustzijn dat er vanuit de overgeleverde traditie nieuwe wegen gegaan moeten worden, ook gezien de veranderde en veranderende samenleving.

* De gemeente is samengesteld uit mensen met een hele verschillende achtergrond en godsdienstige geschiedenis. Het is, onder meer met het oog op de samenhang van de gemeente, noodzakelijk elkaar beter te leren kennen. Dat is een doorlopend proces, ook na de komst van een nieuwe predikant.

In de gesprekken kwam ook steeds aan de orde hoe het profiel voor een nieuwe predikant er uit zou kunnen zien. Ook dat geef ik aan u door.

* Er is in de gemeente een groot draagvlak voor twee pastorale krachten: een predikant en een ouderenpastor. Het is aan de kerkenraad om in overleg met het College van Kerkrentmeesters een besluit te nemen over de grootte van de formatieruimte.

* Een nieuwe predikant zal zeer communicatief dienen te zijn. Hij/zij zal ‘boven de partijen’ moeten staan en begrip en invoelingsvermogen moeten hebben voor de

onderscheiden geschiedenissen en tradities van de mensen die samen de PGB vormen.

* Hij/zij zal verbindend moeten zijn in preken, spreken en optreden.

* Hij/zij zal samen met de gemeente een antwoord moeten zien te vinden op de uitdagingen die een veranderende kerk en samenleving (stad) de gemeente stellen. Daarin zal de predikant vernieuwend moeten zijn en in staat moeten zijn een netwerk op te bouwen in de stedelijke samenleving.

* Hij/zij zal invulling en leiding moeten geven aan de verschillende typen diensten die de PGB kent en zal ook vorm mogen geven aan meer experimentele diensten.

* Hij/zij is een stevige persoonlijkheid, die geen probleem heeft met de directe stijl van de Beverwijkers.

* De predikant zal een bijzondere affiniteit dienen te bezitten met jongere gemeenteleden.

* De predikant zal behoorlijk wat ervaring moeten hebben opgedaan in minimaal 2 gemeenten.

* Het liefst ziet men een wat jongere predikant (40+) met een gezin.

De kerkenraad zal deze eerste aanzetten nu kunnen gaan vertalen in een definitief profiel.

In de komende maanden zal ik nog graag met u in gesprek blijven gaan, ook over de gemeente. Aarzelt u niet om me te benaderen. Verder zal ik vanaf eind augustus leiding geven aan groepen die aan de hand van het thema ‘Leer elkaar kennen’ bijeen zullen komen. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Ook zal ik de kerkenraad bijstaan in onder meer de ontwikkeling van het profiel voor de predikant en het beroepingswerk, samen met de consulent, ds. S. v.d. Kammen.

Tenslotte nog dit. Misschien is het goed om nog eens te onderstrepen dat een interim-predikant een betrokken buitenstaander is en blijft, die onafhankelijk opereert en die er op gericht is ervoor te zorgen dat een gemeente (bijvoorbeeld na conflicten) weer volop gemeente van Christus zal kunnen zijn in deze tijd en in deze samenleving.

Met een hartelijke groet,

Ds. Otto Sondorp

PKN Nederland