Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 26-09 10:00 VK Ds. O. Sondorp
  2. 26-09 10:00 st. odulphuskerk ds. A. van Nierop
  3. 03-10 10:00 WaZ ds. B. J. Stobbelaar (Driehuis)
  4. 03-10 10:00 VK Ds. A. Hoekstra, Amsterdam
  5. 10-10 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Uit een gespreksgroep

Naast de kerkdienst is er in onze gemeente een groot aanbod aan activiteiten om met geloof en verdieping van het geloof bezig te zijn. Wij zijn blij met een gespreksgroep voor jongere mensen, een ouderengespreksgroep, een oecumenische gesprekskring, een groep waarin wij verschillende boeken lezen en een meditatiekring. Alle groepen komen regelmatig bij elkaar Daarnaast zijn er verschillende projecten zoals de filmbespreking een aantal weken geleden. Gesprekskringen hebben tot doel om in wisselwerking met elkaar en de predikant een groei in geloof te ervaren.

Vandaag wil ik iets over de ouderengespreksgroep vertellen. De ouderengespreksgroep bestaat uit een groep van 12 vrouwen die eens in de maand in de Grote Kerk bij elkaar komen om bijbelteksten te lezen en deze op het eigen leven te betrekken. Afgelopen dinsdag zijn wij begonnen om het boek der Spreuken te lezen. De Spreuken horen tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur van het Oude Testament. Bij het lezen van Spreuken 1 spraken wij daarom ook over de wijsheid. Spreuken 1, 1-7 zet wijsheid gelijk met groeiend inzicht dat van binnenuit geboren gaat worden. Met elkaar gingen wij op zoek wat het begrip wijsheid voor ons betekent. Wij kwamen tot de ontdekking dat wijsheid niets met rationeel weten te maken heeft, maar met een innerlijk doorleefd weten, een soort van innerlijke kennis. Vele natuurvolkeren worden door oude wijze mannen en vrouwen geleid omdat zij doorleefde levenswijsheid hebben vergaard. Het begrip ouderling in de kerk komt trouwens van het woord oud en daarmee sluit het aan bij de gedachte dat de kerk door een groep oude wijze mannen en vrouwen wordt geleid ( gelukkig hebben wij ook wijze jonge mensen in de kerkenraad). Vers 7 uit Spreuken heeft ons allemaal geraakt. Daarin staat dat het begin van de kennis in het ontzag voor God geworteld is. Ontzag voor God betekent een mate van bescheidenheid en tevens gerichtheid op God: wat heeft hij aan ons te vertellen? Het begin van de wijsheid kenmerkt zich door het open luisteren naar God en de medemensen. Naast verdieping ervaren wij ook veel gezelligheid met elkaar. Het voelt goed om elkaar te ontmoeten.

ds. Stephan Kurtzahn

PKN Nederland