Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

UIT DE KERKENRAAD: Op de langere termijn

In Beverwijk en Wijk aan zee beschikken we als Protestantse Gemeente gelukkig weer over een predikant en een ouderenpastor. De zaken lopen, elke week een kerkdienst, bezoek aan ouderen en andere gemeenteleden, toerustingswerk, etc. En toch…. wat gaat er allemaal gebeuren, wat staat ons als gemeente te wachten op de wat langere termijn. Daarover heeft de kerkenraad eind maart (maar na het sluiten van de inleverdatum voor deze Samenklank) uitvoerig gesproken tijdens een kerkenraadsdag.

We hebben nagedacht over de lange termijn. Aan de hand van het Beleidsplan 2015-2019, waarin de voornemens zijn geschetst. Wie dat plan (zie onze website) nog eens doorleest, ziet dat de tijd niet alleen snel gaat, maar dat veel van wat beschreven is, reeds achterhaald is.

Op de agenda van de kerkenraadsdag stond de vraag hoe we ons moeten opstellen ten aanzien van de financiën. De kerkrentmeesters hebben de opdracht zuinig met ons (spaar) geld om te gaan. Een vraag is, moeten we ons geld niet wat ruimhartiger inzetten voor ons kerk-zijn in deze jaren?

En natuurlijk, hoe gaan we om met de Grote Kerk, de kerk waarover we in 2013 besloten hebben deze te verkopen, maar dat blijkt veel moeilijker gedaan dan gezegd. Mensen met plannen voor de monumentale Grote Kerk zijn er wel, maar de financiële onderbouwing is onvoldoende. Het rijksmonument mag niet echt verbouwd worden. De afgelopen jaren drukte de Grote Kerk op onze begroting. Moeten we ons besluit van destijds heroverwegen, de Vredevorstkerk verkopen, onze intrek nemen in de Grote Kerk, en samen met anderen van die kerk gebruik maken? En de vrijwilligerskerk die we ook zijn, houden we dat vol?

En de samenwerking met de broeders en zusters in Heemskerk, willen we die samenwerking intensiveren??

Kortom allemaal vragen waar we het antwoord nog niet op hebben, maar waar wel over nagedacht wordt. U hoort van ons.

PKN Nederland