Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Restauratie Dorpskerk

De Dorpskerk is het enige rijksmonument dat Wijk aan Zee rijk is.

Dat is een grote verantwoordelijkheid voor de Protestantse gemeente die het gebouw sinds 1601 in haar beheer heeft. De gemeente in Wijk aan Zee telt op dit moment nog 34 adressen met zo’n 50 leden.

Om de toestand van het gebouw in de gaten te houden en ons te adviseren op het gebied van onderhoud, is de provinciale Monumentenwacht ingeschakeld.

Elk jaar wordt de kerk een dag lang binnenste buiten gekeerd en gecontroleerd op technische gebreken. Dit kan zijn het ontbreken van dakpannen, het roesten van muurankers, het verweren van stenen en voegwerk en ga zo maar door. Kleine zaken worden dan ter plekke verholpen.

Dit jaar was de lijst van zaken die “matig” of zelfs “slecht” waren, zo lang geworden dat er structureel dingen aangepakt zullen moeten worden.

In de periode 2014-2015 zullen er een aantal flinke restauraties worden uitgevoerd aan het gebouw.

Allereerst zal het schilderwerk aan de buitenkant worden aangepakt en tevens het stucwerk achter het orgel. De stuclaag van de achtermuur is helemaal los komen te zitten en zal geheel vervangen moeten worden. Een hele reeks werkzaamheden aan het dak, de pannenrekken, het metselwerk, het voegwerk en de ramen zullen volgen.

In de eerste twee weken van juli zullen er voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor we besloten hebben de kerk in die periode te sluiten. De werkzaamheden daarna worden zodanig gepland dat de gewone activiteiten doorgang kunnen vinden. Pas in het voorjaar/zomer 2015 zal de kerk dan opnieuw dichtgaan om het stucwerk aan te pakken.

In totaal zullen de kosten rond de € 100.000 komen te liggen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft een subsidie van 60% op dat bedrag verleend. Dan blijft er nog veel geld over dat ons kleine groepje leden zal moeten ophoesten maar we weten dat we de verantwoordelijkheid hebben voor een gebouw dat in de kern 600 jaar oud is.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan het behoud van de Dorpskerk, dan staat daar rekeningnummer NL45.INGB.00076.59.979 voor open, t.n.v. Vrienden der Kerk te Wijk aan Zee.

U kunt dan restauratie Dorpskerk als doel vermelden.

M. Lindeman

PKN Nederland