Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Diensten

  1. 09-08 10:00 VK Ds. M. Myburgh, Wijk aan Zee
  2. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  3. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  4. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  5. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman

Lees meer

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Reactie op de Nashville-verklaring

Met een verhaal in het Noord-Hollands Dagblad van afgelopen vrijdag de 11e januari hebben de protestantse pastores in de IJmond-Noord, onder wie ook onze pastores Arrie van Nierop en Trudy Joosse, afstand van deze verklaring genomen.  Als moderamen hebben wij deze actie in onze vergadering van 7 januari ondersteund en ook afgesproken dat zondag de  13e de Regenboogvlag in top zou hangen als symbool van solidariteit met de homobeweging.

Hieronder de verklaring van de pastores:

De Nashville-verklaring in de IJmond Noord

De zogenaamde Nashville-verklaring heeft de afgelopen dagen veel stof doen opwaaien. De van oorsprong Amerikaanse tekst heeft als ondertitel: ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. Het document zet exclusief in op het van God gegeven huwelijk tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft. Er is wat de opstellers betreft geen plaats voor homoseksuele relaties of transgenders. Als voorgangers in de Protestantse kerken (PKN) in de IJmond Noord nemen we nadrukkelijk afstand van de verklaring. Wij willen ons sterk maken voor een kerk waar iedereen zonder mitsen of maren welkom is.

Onze bezwaren tegen de verklaring richten zich tegen met name twee zaken. We vinden het allereerst buitengewoon bezwaarlijk hoe de opstellers zonder blikken of blozen Bijbelteksten voor het karretje van hun eigen gelijk spannen. Onderaan het document wordt een groot aantal teksten geciteerd die een soort goddelijke legitimatie moeten bieden voor de positiekeuze van de ondertekenaars. Voor ons, als theologen die mede geroepen zijn om de oude teksten uit te leggen voor mensen van vandaag, is de Bijbel de bron van inspiratie voor ons denken over wie wij zijn en hoe wij willen leven. Het is een boek dat ons soms een kritische spiegel kan voorhouden, maar dat toch vooral spreekt van bevrijding. In de manier waarop de ondertekenaars van het document met de Bijbel omgaan, kunnen wij maar weinig bevrijdende taal bespeuren.

Ons andere bezwaar is pastoraal. Uit de vele reacties overal in de media blijkt hoezeer mensen zich gekwetst voelen door de onbarmhartige houding van de Nashville-verklaring. De harde toon van de verklaring is niet te rijmen met het goede nieuws van Gods liefde voor alle mensen. Als pastores in de IJmond Noord leven we mee met al die mensen die zich door de Nashville-verklaring in de kou gezet voelen. Onze deuren en harten staan voor iedereen open, zonder voorwaarden vooraf. We willen met elkaar op weg zijn naar Gods toekomst. In liefde en verbondenheid, niemand uitgesloten.

Predikanten en pastoraal werkers, verbonden aan de Protestantse Gemeenten te Velsen-Noord, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum:

Sylvia Neuféglise-Vermeer

Trudy Joosse-Ridder

Arrie van Nierop

Fred van der Louw

Marco Visser

Evelien Plaisier

Dick van Arkel

PKN Nederland