Diensten

  1. 07-03 10:00 MK Ds. M. Visser (Heemskerk)
  2. 14-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop
  3. 21-03 10:00 VK Ds. K. Bras, Haarlem
  4. 28-03 10:00 VK Ds. A. van Nierop

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

Verhalen, podcasts en video's over geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Pasen komt naderbij

Aan de voetstappen op het podium in de kerk is al goed te zien dat we steeds dichter bij Pasen komen. Ook buiten, in de natuur is het goed te merken dat het nieuwe leven zich aandient. Maar soms brengt Pasen ook heftige herinneringen met zich mee. En toch is er dat onverwoestbare geloof, dat de dood het einde niet is. Het is verwondering wekkend hoe dat geloof kan standhouden tegen alles wat voor ogen is in. Vanwege dat geloof vieren we feest, toch, ondanks. Het bevestigt het geloof, dat God het laatste woord heeft in het leven van ieder van ons, en dat dat een Woord ten leven is, scheppingswoord. Het is niet te begrijpen, niet te bevatten, maar er is wel veel over te zingen. Dat gaan we dan ook doen in de dienst op de Paasmorgen.

Maar eerst is er nog de stille week. U hebt er over gelezen in de vorige Samenklank, dus nu beknopt nog een keer.

De sobere maaltijd is op woensdag in de Vredevorstkerk om 18.00 uur.

Op Witte Donderdag is er om 14.30 uur een Avondmaalsdienst in de Vredevorstkerk, gezeten rondom de feestelijk gedekte tafel, met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting. Iedereen is welkom.

Op Witte Donderdag is er ook een Avondmaalsviering ’s avonds om 18.30 uur in de Grote Kerk, voorganger: ds. Dick van Arkel.

Op Goede Vrijdag is er een bijzondere viering o.l.v. Bert Kisjes, waarin het lijden centraal staat. Aanvang 20.00 uur in de Grote Kerk.

Op Stille Zaterdag is er weer een viering in de Grote Kerk, daarin gaat ds. Dick van Arkel weer voor.

Op de Paaszondag is de dienst in de Vredevorstkerk, daarin zal ik voorgaan en Recreation zal medewerking verlenen. We zullen wel voor de dienst alvast wat liederen zingen, om de stemmen en de stembanden los te maken en het hart vrolijk te laten worden.

Tot ziens; Greet Bijl.

PKN Nederland