Diensten

  1. 16-08 10:00 VK ds. J. van Doorn
  2. 16-08 10:00 WaZ ds. J.M.F. Bellwinkel (Leiden)
  3. 23-08 10:00 VK Pastor F. v.d. Louw, Heemskerk
  4. 23-08 10:00 st. odulphuskerk drs.J de Wildt en drs.M. Lindeman
  5. 30-08 10:00 WaZ ds. S. Schippers (Itens)

Lees meer

Kerkradio

Of download app kerkdienst gemist voor tablet

U bent hier: www.pknbeverwijk.nl - Nieuws

Opgeven voor een ontmoeting tussen gemeenteleden

Onlangs is een groep gemeenteleden voor het eerst bijeen geweest om elkaar te ontmoeten. Nu klinkt dat wat vreemd, want gemeenteleden komen elkaar toch overal tegen. Deze groep van 8 personen is gestart met de bedoeling om mensen die vanouds hervormd dan wel gereformeerd waren bij elkaar te brengen en elkaar beter te leren kennen. Vaak is immers de ervaring dat de ‘bloedgroepen’ toch de neiging hebben om vooral om te gaan met mensen die ze vanouds goed kennen. Soms leidt dat tot onbegrip bij de ander, soms zelf tot een gevoel van uitgesloten worden.

Het zou goed zijn als er meer toenadering komt. Want zijn we als de gemeente niet allereerst samen het lichaam van Christus en hebben we elkaar niet heel hard nodig. Zoals Paulus schrijft aan de Romeinen: Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. (12: 4 en 5).

Toch lijkt een niet gedeelde geschiedenis vaak een echt verstaan van de ander in de weg te staan.

Ik ben van plan om nu een tweede (kleine) groep te starten, omdat ik signalen heb gekregen dat er nog meer behoefte is aan dergelijke ontmoetingen. U kunt zich er voor opgeven. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst, die wat mij betreft het best op een donderdag kan plaatsvinden.

U kunt dat per telefoon doen (0615908560) of per e-mail (e.sondorp@pkn.nl). U kunt zich ook opgeven bij mw. H. Boudesteijn (in de kerk of via 0251-226469 of hc.boudesteijn@planet.nl)

 

NB. Er zijn al mensen die zich hadden opgegeven. U hoeft zich niet nogmaals te melden.

PKN Nederland